25th mail bid auction - Tuesday 27th October 2020 - single lots

Oct 27, 02:00 AM PST
CST / Beijing Oct 27, 05:00 PM
CEST / Berlin Oct 27, 10:00 AM
CDT / Chicago Oct 27, 04:00 AM
MSK / Moscow Oct 27, 12:00 PM
MDT / Denver Oct 27, 03:00 AM
EDT / New York Oct 27, 05:00 AM
Oct 27, 02:00 AM PST
3d 8h
Pre-Bid Auction
ADEN, Michel no.: 27 used
ADEN, Michel no.: 27 used
€40
Lot 1
ÄGYPTEN, Michel no.: 13 used, Cat. value: 600€
ÄGYPTEN, Michel no.: 13 used, Cat. value: 600€
€80
Lot 2
ÄGYPTEN, Michel no.: 16-17AII MH, Cat. value: 703€
ÄGYPTEN, Michel no.: 16-17AII MH, Cat. value: 703€
€100
Lot 3
ÄGYPTEN, Michel no.: 23-24 MH, Cat. value: 280€
ÄGYPTEN, Michel no.: 23-24 MH, Cat. value: 280€
€35
Lot 4
ÄGYPTEN letter
ÄGYPTEN letter
€80
Lot 5
ÄGYPTEN-ARABISCHE REPUBLIK, Michel no.: 75 MNH, Cat. value: 433€
ÄGYPTEN-ARABISCHE REPUBLIK, Michel no.: 75 MNH, Cat. value: 433€
€60
Lot 6
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1-7V MNH, Cat. value: 600€
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1-7V MNH, Cat. value: 600€
€150
Lot 7
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1-7III MH, Cat. value: 300€
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1-7III MH, Cat. value: 300€
€90
Lot 8
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1-7III-IV MNH, Cat. value: 600€
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1-7III-IV MNH, Cat. value: 600€
€150
Lot 9
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1F MH
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 1F MH
€70
Lot 10
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 8IIIK MH
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 8IIIK MH
€80
Lot 11
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 8IIIK MH
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 8IIIK MH
€40
Lot 12
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 8IVDD used
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 8IVDD used
€30
Lot 13
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 13K MH
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 13K MH
€70
Lot 14
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 17I MH, Cat. value: 220€
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 17I MH, Cat. value: 220€
€70
Lot 15
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 17I-II MH, Cat. value: 440€
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 17I-II MH, Cat. value: 440€
€120
Lot 16
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 17I-II MH, Cat. value: 440€
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 17I-II MH, Cat. value: 440€
€100
Lot 17
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 151-57 (32) MNH
ÄTHIOPIEN, Michel no.: 151-57 (32) MNH
€200
Lot 18
ÄTHIOPIEN-DIENSTMARKEN, Michel no.: D1-7 MNH, Cat. value: 700€
ÄTHIOPIEN-DIENSTMARKEN, Michel no.: D1-7 MNH, Cat. value: 700€
€150
Lot 19
ÄTHIOPIEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-7 MH, Cat. value: 350€
ÄTHIOPIEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-7 MH, Cat. value: 350€
€100
Lot 20
ALGERIEN, Michel no.: 85 MH, Cat. value: 180€
ALGERIEN, Michel no.: 85 MH, Cat. value: 180€
€60
Lot 21
ALGERIEN letter
ALGERIEN letter
€40
Lot 22
ALGERIEN, Michel no.: 254I, II MH, Cat. value: 200€
ALGERIEN, Michel no.: 254I, II MH, Cat. value: 200€
€50
Lot 23
ANJOUAN, Michel no.: 9 MH, Cat. value: 170€
ANJOUAN, Michel no.: 9 MH, Cat. value: 170€
€40
Lot 24
ANTIGUA, Michel no.: 9 used, Cat. value: 270€
ANTIGUA, Michel no.: 9 used, Cat. value: 270€
€70
Lot 25
ANTIGUA, Michel no.: 12 used, Cat. value: 180€
ANTIGUA, Michel no.: 12 used, Cat. value: 180€
€60
Lot 26
ANTIGUA, Michel no.: 32-34 MH, Cat. value: 242€
ANTIGUA, Michel no.: 32-34 MH, Cat. value: 242€
€95
Lot 27
ANTIGUA, Michel no.: 105-15 MH, Cat. value: 75€
ANTIGUA, Michel no.: 105-15 MH, Cat. value: 75€
€30
Lot 28
ARMENIEN, Michel no.: ex1-72 MH
ARMENIEN, Michel no.: ex1-72 MH
€600
Lot 29
ARMENIEN, Michel no.: 73 MH, Cat. value: 120€
ARMENIEN, Michel no.: 73 MH, Cat. value: 120€
€50
Lot 30
ASCENSION, Michel no.: 10-21 MH, Cat. value: 450€
ASCENSION, Michel no.: 10-21 MH, Cat. value: 450€
€130
Lot 31
ASCENSION, Michel no.: 22-34 MH, Cat. value: 260€
ASCENSION, Michel no.: 22-34 MH, Cat. value: 260€
€70
Lot 32
ASCENSION, Michel no.: 39-52A MH, Cat. value: 460€
ASCENSION, Michel no.: 39-52A MH, Cat. value: 460€
€140
Lot 33
ASCENSION, Michel no.: 39-52C MH, Cat. value: 140€
ASCENSION, Michel no.: 39-52C MH, Cat. value: 140€
€50
Lot 34
ASCENSION, Michel no.: 62-74 MH, Cat. value: 200€
ASCENSION, Michel no.: 62-74 MH, Cat. value: 200€
€35
Lot 35
NEUSÜDWALES, Michel no.: 1I used, Cat. value: 600€
NEUSÜDWALES, Michel no.: 1I used, Cat. value: 600€
€100
Lot 36
NEUSÜDWALES, Michel no.: 8IPr mint
NEUSÜDWALES, Michel no.: 8IPr mint
€150
Lot 37
NEUSÜDWALES, Michel no.: 17 (3) used, Cat. value: 570€
NEUSÜDWALES, Michel no.: 17 (3) used, Cat. value: 570€
€65
Lot 38
NEUSÜDWALES, Michel no.: 17a/b used, Cat. value: 145€
NEUSÜDWALES, Michel no.: 17a/b used, Cat. value: 145€
€30
Lot 39
NEUSÜDWALES, Michel no.: 19 used, Cat. value: 1400€
NEUSÜDWALES, Michel no.: 19 used, Cat. value: 1400€
€200
Lot 40
NEUSÜDWALES, Michel no.: 19 used, Cat. value: 1400€
NEUSÜDWALES, Michel no.: 19 used, Cat. value: 1400€
€140
Lot 41
NEUSÜDWALES, Michel no.: 54 (6) used
NEUSÜDWALES, Michel no.: 54 (6) used
€80
Lot 42
NEUSÜDWALES, Michel no.: 65 letter
NEUSÜDWALES, Michel no.: 65 letter
€40
Lot 43
NEUSÜDWALES-DIENSTMARKEN, Michel no.: D14, 18 MH
NEUSÜDWALES-DIENSTMARKEN, Michel no.: D14, 18 MH
€40
Lot 44
NEUSÜDWALES-DIENSTMARKEN used
NEUSÜDWALES-DIENSTMARKEN used
€50
Lot 45
SÜDAUSTRALIEN, Michel no.: 3, 5b,7 used, Cat. value: 850€
SÜDAUSTRALIEN, Michel no.: 3, 5b,7 used, Cat. value: 850€
€150
Lot 46
SÜDAUSTRALIEN, Michel no.: 21 used, Cat. value: 1300€
SÜDAUSTRALIEN, Michel no.: 21 used, Cat. value: 1300€
€100
Lot 47
SÜDAUSTRALIEN, Michel no.: 23 (2) MH, Cat. value: 1300€
SÜDAUSTRALIEN, Michel no.: 23 (2) MH, Cat. value: 1300€
€230
Lot 48
VICTORIA, Michel no.: 101 (4) cut out
VICTORIA, Michel no.: 101 (4) cut out
€50
Lot 49
AUSTRALIEN, Michel no.: 9 MH, Cat. value: 350€
AUSTRALIEN, Michel no.: 9 MH, Cat. value: 350€
€100
Lot 50
AUSTRALIEN, Michel no.: 21, 43, 46 MH, Cat. value: 295€
AUSTRALIEN, Michel no.: 21, 43, 46 MH, Cat. value: 295€
€75
Lot 51
AUSTRALIEN, Michel no.: 36XAb MH, Cat. value: 300€
AUSTRALIEN, Michel no.: 36XAb MH, Cat. value: 300€
€90
Lot 52
AUSTRALIEN, Michel no.: 45-47 MH, Cat. value: 250€
AUSTRALIEN, Michel no.: 45-47 MH, Cat. value: 250€
€70
Lot 53
AUSTRALIEN, Michel no.: 83 MNH, Cat. value: 340€
AUSTRALIEN, Michel no.: 83 MNH, Cat. value: 340€
€50
Lot 54
AUSTRALIEN, Michel no.: A143C letter
AUSTRALIEN, Michel no.: A143C letter
€60
Lot 55
AUSTRALIEN-DIENSTLOCHUNG, Michel no.: D20 used
AUSTRALIEN-DIENSTLOCHUNG, Michel no.: D20 used
€30
Lot 56
BAHAMAS, Michel no.: 3A used, Cat. value: 600€
BAHAMAS, Michel no.: 3A used, Cat. value: 600€
€80
Lot 57
BAHAMAS, Michel no.: 5C MH, Cat. value: 313€
BAHAMAS, Michel no.: 5C MH, Cat. value: 313€
€65
Lot 58
BAHAMAS, Michel no.: 6A used, Cat. value: 285€
BAHAMAS, Michel no.: 6A used, Cat. value: 285€
€50
Lot 59
BAHAMAS, Michel no.: 6C, 8C used, Cat. value: 357€
BAHAMAS, Michel no.: 6C, 8C used, Cat. value: 357€
€90
Lot 60
BAHAMAS, Michel no.: 10-11C used, Cat. value: 117€
BAHAMAS, Michel no.: 10-11C used, Cat. value: 117€
€30
Lot 61
BAHAMAS, Michel no.: 23-26 used, Cat. value: 439€
BAHAMAS, Michel no.: 23-26 used, Cat. value: 439€
€110
Lot 62
BAHAMAS, Michel no.: 52-56 used, Cat. value: 220€
BAHAMAS, Michel no.: 52-56 used, Cat. value: 220€
€70
Lot 63
BAHAMAS, Michel no.: 54K MH, Cat. value: 1700€
BAHAMAS, Michel no.: 54K MH, Cat. value: 1700€
€500
Lot 64
BAHAMAS, Michel no.: 57-62 MH, Cat. value: 215€
BAHAMAS, Michel no.: 57-62 MH, Cat. value: 215€
€40
Lot 65
BAHAMAS, Michel no.: 86-87 MH, Cat. value: 310€
BAHAMAS, Michel no.: 86-87 MH, Cat. value: 310€
€100
Lot 66
BARBADOS, Michel no.: 1-2ya used, Cat. value: 580€
BARBADOS, Michel no.: 1-2ya used, Cat. value: 580€
€100
Lot 67
BARBADOS, Michel no.: 1ya/b used, Cat. value: 680€
BARBADOS, Michel no.: 1ya/b used, Cat. value: 680€
€75
Lot 68
BARBADOS, Michel no.: 4-5 used, Cat. value: 300€
BARBADOS, Michel no.: 4-5 used, Cat. value: 300€
€90
Lot 69
BARBADOS, Michel no.: 6-7 mint, Cat. value: 316€
BARBADOS, Michel no.: 6-7 mint, Cat. value: 316€
€30
Lot 70
BARBADOS, Michel no.: 11 mint
BARBADOS, Michel no.: 11 mint
€50
Lot 71
BARBADOS, Michel no.: 22 MH, Cat. value: 1500€
BARBADOS, Michel no.: 22 MH, Cat. value: 1500€
€320
Lot 72
BARBADOS, Michel no.: 34a/b MH, Cat. value: 280€
BARBADOS, Michel no.: 34a/b MH, Cat. value: 280€
€80
Lot 73
BARBADOS, Michel no.: 42-60 MH, Cat. value: 382€
BARBADOS, Michel no.: 42-60 MH, Cat. value: 382€
€100
Lot 74
BARBADOS, Michel no.: 62-67 MH, Cat. value: 275€
BARBADOS, Michel no.: 62-67 MH, Cat. value: 275€
€95
Lot 75
BARBADOS, Michel no.: 76-78 MH, Cat. value: 265€
BARBADOS, Michel no.: 76-78 MH, Cat. value: 265€
€75
Lot 76
BARBADOS, Michel no.: 79b MH, Cat. value: 1000€
BARBADOS, Michel no.: 79b MH, Cat. value: 1000€
€230
Lot 77
BARBADOS, Michel no.: 85-95 MH, Cat. value: 280€
BARBADOS, Michel no.: 85-95 MH, Cat. value: 280€
€95
Lot 78
BARBADOS, Michel no.: 122-43 MH, Cat. value: 287€
BARBADOS, Michel no.: 122-43 MH, Cat. value: 287€
€90
Lot 79
BARBADOS, Michel no.: 155-69 MNH, Cat. value: 400€
BARBADOS, Michel no.: 155-69 MNH, Cat. value: 400€
€140
Lot 80
BELGISCH KONGO-STAAT-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk4 MH, Cat. value: 160€
BELGISCH KONGO-STAAT-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk4 MH, Cat. value: 160€
€40
Lot 81
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 1Aa/b used, Cat. value: 201€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 1Aa/b used, Cat. value: 201€
€50
Lot 82
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 7I used, Cat. value: 1400€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 7I used, Cat. value: 1400€
€350
Lot 83
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 13-19 MH, Cat. value: 220€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 13-19 MH, Cat. value: 220€
€70
Lot 84
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 14dK MH
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 14dK MH
€100
Lot 85
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 19bSp MH
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 19bSp MH
€70
Lot 86
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 25-42 MH, Cat. value: 320€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 25-42 MH, Cat. value: 320€
€90
Lot 87
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 46-47 used, Cat. value: 570€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 46-47 used, Cat. value: 570€
€130
Lot 88
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 83a used, Cat. value: 260€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 83a used, Cat. value: 260€
€80
Lot 89
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 83a used, Cat. value: 260€
BERMUDA-INSELN, Michel no.: 83a used, Cat. value: 260€
€70
Lot 90
BIRMA, Michel no.: 19-34 MH, Cat. value: 320€
BIRMA, Michel no.: 19-34 MH, Cat. value: 320€
€100
Lot 91
BOLIVIEN, Michel no.: 33U cut out
BOLIVIEN, Michel no.: 33U cut out
€150
Lot 92
BOLIVIEN, Michel no.: 40 letter
BOLIVIEN, Michel no.: 40 letter
€60
Lot 93
BOLIVIEN, Michel no.: 45-56 used, Cat. value: 310€
BOLIVIEN, Michel no.: 45-56 used, Cat. value: 310€
€75
Lot 94
BRASILIEN, Michel no.: 1007-08 (25) MNH, Cat. value: 250€
BRASILIEN, Michel no.: 1007-08 (25) MNH, Cat. value: 250€
€20
Lot 95
BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT, Michel no.: 1-11 used, Cat. value: 2500€
BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT, Michel no.: 1-11 used, Cat. value: 2500€
€240
Lot 96
BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT, Michel no.: 49-54 used, Cat. value: 370€
BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT, Michel no.: 49-54 used, Cat. value: 370€
€100
Lot 97
BRITISCH-HONDURAS, Michel no.: 112-23 MNH, Cat. value: 440€
BRITISCH-HONDURAS, Michel no.: 112-23 MNH, Cat. value: 440€
€145
Lot 98
KENIA UND UGANDA, Michel no.: 62A MH, Cat. value: 205€
KENIA UND UGANDA, Michel no.: 62A MH, Cat. value: 205€
€65
Lot 99
BRUNEI, Michel no.: 1-12 MH, Cat. value: 752€
BRUNEI, Michel no.: 1-12 MH, Cat. value: 752€
€220
Lot 100