25th mail bid auction - Tuesday 27th October 2020 - single lots

Oct 27, 02:00 AM PST
CST / Beijing Oct 27, 05:00 PM
CEST / Berlin Oct 27, 10:00 AM
CDT / Chicago Oct 27, 04:00 AM
MSK / Moscow Oct 27, 12:00 PM
MDT / Denver Oct 27, 03:00 AM
EDT / New York Oct 27, 05:00 AM
Oct 27, 02:00 AM PST
5d 11h
Pre-Bid Auction
277 items
Italy
Clear all
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 1-17 MNH, Cat. value: 604€
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 1-17 MNH, Cat. value: 604€
€140
Lot 238
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 18-20A MH, Cat. value: 11000€
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 18-20A MH, Cat. value: 11000€
€2,400
Lot 239
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 19A MH, Cat. value: 500€
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 19A MH, Cat. value: 500€
€120
Lot 240
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 21-43 MNH, Cat. value: 658€
ITALIENISCH-DJUBALAND, Michel no.: 21-43 MNH, Cat. value: 658€
€140
Lot 241
ITALIENISCH DJUBALAND-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-10 MNH, Cat. value: 860€
ITALIENISCH DJUBALAND-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-10 MNH, Cat. value: 860€
€180
Lot 242
ITALIENISCH DJUBALAND-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk1-13 MNH, Cat. value: 1200€
ITALIENISCH DJUBALAND-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk1-13 MNH, Cat. value: 1200€
€250
Lot 243
ITALIENISCH DJUBALAND-POSTANWEISUNG, Michel no.: PA1-6 MNH, Cat. value: 840€
ITALIENISCH DJUBALAND-POSTANWEISUNG, Michel no.: PA1-6 MNH, Cat. value: 840€
€200
Lot 244
ITALIENISCH-ERITREA, Michel no.: 1-5 MH, Cat. value: 708€
ITALIENISCH-ERITREA, Michel no.: 1-5 MH, Cat. value: 708€
€90
Lot 245
ITALIENISCH-ERITREA, Michel no.: 25-26 (10) MNH, Cat. value: 2280€
ITALIENISCH-ERITREA, Michel no.: 25-26 (10) MNH, Cat. value: 2280€
€140
Lot 246
ITALIENISCH-ERITREA, Michel no.: 57-67 MH, Cat. value: 733€
ITALIENISCH-ERITREA, Michel no.: 57-67 MH, Cat. value: 733€
€130
Lot 247
ITALIENISCH-SOMALILAND, Michel no.: 93-105 MH, Cat. value: 545€
ITALIENISCH-SOMALILAND, Michel no.: 93-105 MH, Cat. value: 545€
€100
Lot 248
ITALIENISCH-SOMALILAND, Michel no.: 175A MH, Cat. value: 346€
ITALIENISCH-SOMALILAND, Michel no.: 175A MH, Cat. value: 346€
€70
Lot 249
ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN, Michel no.: 1-10 MH, Cat. value: 400€
ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN, Michel no.: 1-10 MH, Cat. value: 400€
€80
Lot 250
ÄGÄISCHE INSELN, Michel no.: 3-13I-XIII used, Cat. value: 3540€
ÄGÄISCHE INSELN, Michel no.: 3-13I-XIII used, Cat. value: 3540€
€480
Lot 666
ÄGÄISCHE INSELN, Michel no.: 17-25 MNH, Cat. value: 600€
ÄGÄISCHE INSELN, Michel no.: 17-25 MNH, Cat. value: 600€
€150
Lot 667
ÄGÄISCHE INSELN, Michel no.: 137-45 MH
ÄGÄISCHE INSELN, Michel no.: 137-45 MH
€130
Lot 668
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 1-8 used, Cat. value: 3100€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 1-8 used, Cat. value: 3100€
€270
Lot 1071
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 3H cut out
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 3H cut out
€50
Lot 1072
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 7 letter
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 7 letter
€180
Lot 1073
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 8 MH, Cat. value: 750€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 8 MH, Cat. value: 750€
€150
Lot 1074
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 8 (2)
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 8 (2)
€30
Lot 1075
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 10I used, Cat. value: 1700€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 10I used, Cat. value: 1700€
€250
Lot 1076
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 10I used, Cat. value: 1700€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 10I used, Cat. value: 1700€
€190
Lot 1077
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 10II used, Cat. value: 3000€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 10II used, Cat. value: 3000€
€340
Lot 1078
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 MH, Cat. value: 3000€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 MH, Cat. value: 3000€
€450
Lot 1079
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3000€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3000€
€800
Lot 1080
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3200€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3200€
€640
Lot 1081
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3200€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3200€
€380
Lot 1082
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3200€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11 used, Cat. value: 3200€
€300
Lot 1083
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11etc.
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 11etc.
€260
Lot 1084
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 12-18 MH, Cat. value: 1360€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 12-18 MH, Cat. value: 1360€
€170
Lot 1085
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 12 used, Cat. value: 1080€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 12 used, Cat. value: 1080€
€150
Lot 1086
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 13a/b MH, Cat. value: 2450€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 13a/b MH, Cat. value: 2450€
€380
Lot 1087
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 16 MH, Cat. value: 420€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 16 MH, Cat. value: 420€
€70
Lot 1088
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 20 used, Cat. value: 3500€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 20 used, Cat. value: 3500€
€500
Lot 1089
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 20a used, Cat. value: 3500€
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 20a used, Cat. value: 3500€
€460
Lot 1090
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 22F used
KIRCHENSTAAT, Michel no.: 22F used
€85
Lot 1091
MODENA, Michel no.: 1-5I used, Cat. value: 572€
MODENA, Michel no.: 1-5I used, Cat. value: 572€
€65
Lot 1092
MODENA, Michel no.: 3IIF mint
MODENA, Michel no.: 3IIF mint
€100
Lot 1093
MODENA, Michel no.: 5I (2) used, Cat. value: 220€
MODENA, Michel no.: 5I (2) used, Cat. value: 220€
€50
Lot 1094
MODENA, Michel no.: 7 MNH
MODENA, Michel no.: 7 MNH
€400
Lot 1095
MODENA, Michel no.: 7 MH, Cat. value: 1200€
MODENA, Michel no.: 7 MH, Cat. value: 1200€
€330
Lot 1096
MODENA, Michel no.: 7 MH, Cat. value: 1200€
MODENA, Michel no.: 7 MH, Cat. value: 1200€
€200
Lot 1097
MODENA, Michel no.: 7 mint, Cat. value: 1200€
MODENA, Michel no.: 7 mint, Cat. value: 1200€
€100
Lot 1098
MODENA, Michel no.: 7 used, Cat. value: 750€
MODENA, Michel no.: 7 used, Cat. value: 750€
€50
Lot 1099
MODENA, Michel no.: 7, 8c MH, Cat. value: 3350€
MODENA, Michel no.: 7, 8c MH, Cat. value: 3350€
€380
Lot 1100
MODENA, Michel no.: 7, 10 mint, Cat. value: 1350€
MODENA, Michel no.: 7, 10 mint, Cat. value: 1350€
€50
Lot 1101
MODENA, Michel no.: 7, 9(2) used, Cat. value: 990€
MODENA, Michel no.: 7, 9(2) used, Cat. value: 990€
€100
Lot 1102
MODENA, Michel no.: 7a, c mint, Cat. value: 3500€
MODENA, Michel no.: 7a, c mint, Cat. value: 3500€
€95
Lot 1103
MODENA, Michel no.: 8a, 11 MH, Cat. value: 370€
MODENA, Michel no.: 8a, 11 MH, Cat. value: 370€
€60
Lot 1104
MODENA, Michel no.: 8c mint, Cat. value: 2000€
MODENA, Michel no.: 8c mint, Cat. value: 2000€
€100
Lot 1105
MODENA, Michel no.: 9a,c MH, Cat. value: 2550€
MODENA, Michel no.: 9a,c MH, Cat. value: 2550€
€500
Lot 1106
MODENA, Michel no.: 9b MH, Cat. value: 1200€
MODENA, Michel no.: 9b MH, Cat. value: 1200€
€260
Lot 1107
MODENA, Michel no.: 9c mint, Cat. value: 2500€
MODENA, Michel no.: 9c mint, Cat. value: 2500€
€150
Lot 1108
MODENA, Michel no.: 10-11 MH, Cat. value: 320€
MODENA, Michel no.: 10-11 MH, Cat. value: 320€
€90
Lot 1109
MODENA, Michel no.: 10 used, Cat. value: 1100€
MODENA, Michel no.: 10 used, Cat. value: 1100€
€150
Lot 1110
MODENA, Michel no.: 11 (4) MH, Cat. value: 600€
MODENA, Michel no.: 11 (4) MH, Cat. value: 600€
€85
Lot 1111
MODENA-ZEITUNGSMARKEN, Michel no.: Z3 (4) MH
MODENA-ZEITUNGSMARKEN, Michel no.: Z3 (4) MH
€80
Lot 1112
MODENA-ZEITUNGSMARKEN, Michel no.: Z4 MH, Cat. value: 750€
MODENA-ZEITUNGSMARKEN, Michel no.: Z4 MH, Cat. value: 750€
€130
Lot 1113
NEAPEL, Michel no.: 1-6 used, Cat. value: 883€
NEAPEL, Michel no.: 1-6 used, Cat. value: 883€
€70
Lot 1114
NEAPEL, Michel no.: 2 MH, Cat. value: 650€
NEAPEL, Michel no.: 2 MH, Cat. value: 650€
€140
Lot 1115
NEAPEL, Michel no.: 5-6 used, Cat. value: 560€
NEAPEL, Michel no.: 5-6 used, Cat. value: 560€
€80
Lot 1116
NEAPEL, Michel no.: 5 used, Cat. value: 110€
NEAPEL, Michel no.: 5 used, Cat. value: 110€
€25
Lot 1117
NEAPEL, Michel no.: 6 used, Cat. value: 450€
NEAPEL, Michel no.: 6 used, Cat. value: 450€
€80
Lot 1118
NEAPEL, Michel no.: 7 used, Cat. value: 3200€
NEAPEL, Michel no.: 7 used, Cat. value: 3200€
€450
Lot 1119
NEAPEL, Michel no.: 7 used, Cat. value: 3200€
NEAPEL, Michel no.: 7 used, Cat. value: 3200€
€120
Lot 1120
NEAPEL, Michel no.: 9 used, Cat. value: 4500€
NEAPEL, Michel no.: 9 used, Cat. value: 4500€
€700
Lot 1121
PARMA, Michel no.: 1-3 used, Cat. value: 240€
PARMA, Michel no.: 1-3 used, Cat. value: 240€
€45
Lot 1122
PARMA, Michel no.: 1-5 used, Cat. value: 700€
PARMA, Michel no.: 1-5 used, Cat. value: 700€
€80
Lot 1123
PARMA, Michel no.: 5 used, Cat. value: 250€
PARMA, Michel no.: 5 used, Cat. value: 250€
€50
Lot 1124
PARMA, Michel no.: 6-8 used, Cat. value: 1170€
PARMA, Michel no.: 6-8 used, Cat. value: 1170€
€180
Lot 1125
PARMA, Michel no.: 6 used, Cat. value: 750€
PARMA, Michel no.: 6 used, Cat. value: 750€
€45
Lot 1126
PARMA, Michel no.: 6b used, Cat. value: 850€
PARMA, Michel no.: 6b used, Cat. value: 850€
€100
Lot 1127
PARMA, Michel no.: 9 used, Cat. value: 400€
PARMA, Michel no.: 9 used, Cat. value: 400€
€85
Lot 1128
PARMA, Michel no.: 9, 11 used, Cat. value: 800€
PARMA, Michel no.: 9, 11 used, Cat. value: 800€
€140
Lot 1129
PARMA, Michel no.: 10 cut out, Cat. value: 120€
PARMA, Michel no.: 10 cut out, Cat. value: 120€
€25
Lot 1130
PARMA, Michel no.: 14-15 MH, Cat. value: 1750€
PARMA, Michel no.: 14-15 MH, Cat. value: 1750€
€80
Lot 1131
PARMA, Michel no.: 14-15 mint, Cat. value: 1500€
PARMA, Michel no.: 14-15 mint, Cat. value: 1500€
€70
Lot 1132
PARMA-ZEITUNGSMARKEN, Michel no.: Z1-2 MH, Cat. value: 900€
PARMA-ZEITUNGSMARKEN, Michel no.: Z1-2 MH, Cat. value: 900€
€130
Lot 1133
ROMAGNA, Michel no.: 1-3 MNH
ROMAGNA, Michel no.: 1-3 MNH
€180
Lot 1134
ROMAGNA, Michel no.: 1-4 MH, Cat. value: 362€
ROMAGNA, Michel no.: 1-4 MH, Cat. value: 362€
€85
Lot 1135
ROMAGNA, Michel no.: 1-8 MH, Cat. value: 1260€
ROMAGNA, Michel no.: 1-8 MH, Cat. value: 1260€
€90
Lot 1136
ROMAGNA, Michel no.: 1-9 MH, Cat. value: 1500€
ROMAGNA, Michel no.: 1-9 MH, Cat. value: 1500€
€270
Lot 1137
ROMAGNA, Michel no.: 1-9 MH, Cat. value: 1500€
ROMAGNA, Michel no.: 1-9 MH, Cat. value: 1500€
€260
Lot 1138
ROMAGNA, Michel no.: 1 MH, Cat. value: 360€
ROMAGNA, Michel no.: 1 MH, Cat. value: 360€
€65
Lot 1139
ROMAGNA, Michel no.: 3-5 pen stripe
ROMAGNA, Michel no.: 3-5 pen stripe
€100
Lot 1140
ROMAGNA, Michel no.: 3, 5-6 used, Cat. value: 740€
ROMAGNA, Michel no.: 3, 5-6 used, Cat. value: 740€
€160
Lot 1141
ROMAGNA, Michel no.: 3, 7-9 mint
ROMAGNA, Michel no.: 3, 7-9 mint
€45
Lot 1142
ROMAGNA, Michel no.: 4-9 MH, Cat. value: 1402€
ROMAGNA, Michel no.: 4-9 MH, Cat. value: 1402€
€300
Lot 1143
ROMAGNA, Michel no.: 5 MH, Cat. value: 600€
ROMAGNA, Michel no.: 5 MH, Cat. value: 600€
€40
Lot 1144
ROMAGNA, Michel no.: 6-8 MH, Cat. value: 562€
ROMAGNA, Michel no.: 6-8 MH, Cat. value: 562€
€100
Lot 1145
ROMAGNA, Michel no.: 7 used, Cat. value: 9000€
ROMAGNA, Michel no.: 7 used, Cat. value: 9000€
€350
Lot 1146
ROMAGNA, Michel no.: 8 used, Cat. value: 2000€
ROMAGNA, Michel no.: 8 used, Cat. value: 2000€
€100
Lot 1147
ROMAGNA, Michel no.: 8 used, Cat. value: 300€
ROMAGNA, Michel no.: 8 used, Cat. value: 300€
€40
Lot 1148
SARDINIEN, Michel no.: 2 used
SARDINIEN, Michel no.: 2 used
€30
Lot 1149
SARDINIEN, Michel no.: 3 used, Cat. value: 4000€
SARDINIEN, Michel no.: 3 used, Cat. value: 4000€
€600
Lot 1150
SARDINIEN, Michel no.: 3a used, Cat. value: 4000€
SARDINIEN, Michel no.: 3a used, Cat. value: 4000€
€480
Lot 1151
SARDINIEN, Michel no.: 3a/b used, Cat. value: 11000€
SARDINIEN, Michel no.: 3a/b used, Cat. value: 11000€
€650
Lot 1152
SARDINIEN, Michel no.: 4 (2) used, Cat. value: 7200€
SARDINIEN, Michel no.: 4 (2) used, Cat. value: 7200€
€200
Lot 1153
SARDINIEN, Michel no.: 6 used, Cat. value: 1000€
SARDINIEN, Michel no.: 6 used, Cat. value: 1000€
€100
Lot 1154