25th mail bid auction - Tuesday 27th October 2020 - single lots

Oct 27, 02:00 AM PST
CST / Beijing Oct 27, 05:00 PM
CEST / Berlin Oct 27, 10:00 AM
CDT / Chicago Oct 27, 04:00 AM
MSK / Moscow Oct 27, 12:00 PM
MDT / Denver Oct 27, 03:00 AM
EDT / New York Oct 27, 05:00 AM
Oct 27, 02:00 AM PST
5d 11h
Pre-Bid Auction
MADAGASKAR, Michel no.: 43-51 MH, Cat. value: 170€
MADAGASKAR, Michel no.: 43-51 MH, Cat. value: 170€
€50
Lot 405
MADAGASKAR, Michel no.: 52-56I-II MH, Cat. value: 167€
MADAGASKAR, Michel no.: 52-56I-II MH, Cat. value: 167€
€50
Lot 406
MADAGASKAR, Michel no.: 57 MH, Cat. value: 180€
MADAGASKAR, Michel no.: 57 MH, Cat. value: 180€
€30
Lot 407
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 MH, Cat. value: 450€
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 MH, Cat. value: 450€
€150
Lot 408
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 used, Cat. value: 290€
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 used, Cat. value: 290€
€85
Lot 409
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 used, Cat. value: 290€
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 used, Cat. value: 290€
€80
Lot 410
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 used, Cat. value: 280€
MADAGASKAR, Michel no.: 59-73 used, Cat. value: 280€
€70
Lot 411
MADAGASKAR, Michel no.: 111-21II MH, Cat. value: 580€
MADAGASKAR, Michel no.: 111-21II MH, Cat. value: 580€
€180
Lot 412
MADAGASKAR, Michel no.: 335-41 MH, Cat. value: 160€
MADAGASKAR, Michel no.: 335-41 MH, Cat. value: 160€
€50
Lot 413
MADAGASKAR, Michel no.: 350-63U MNH
MADAGASKAR, Michel no.: 350-63U MNH
€500
Lot 414
MADAGASKAR, Michel no.: 439-607 MNH, Cat. value: 295€
MADAGASKAR, Michel no.: 439-607 MNH, Cat. value: 295€
€55
Lot 415
MADAGASKAR-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-7 MH, Cat. value: 250€
MADAGASKAR-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-7 MH, Cat. value: 250€
€70
Lot 416
MADAGASKAR-PORTOMARKEN, Michel no.: P5 MH, Cat. value: 90€
MADAGASKAR-PORTOMARKEN, Michel no.: P5 MH, Cat. value: 90€
€25
Lot 417
MADAGASKAR-GANZSACHEN letter
MADAGASKAR-GANZSACHEN letter
€30
Lot 418
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 4 used, Cat. value: 400€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 4 used, Cat. value: 400€
€100
Lot 419
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 11-18 used, Cat. value: 250€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 11-18 used, Cat. value: 250€
€55
Lot 420
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 79-89 used, Cat. value: 278€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 79-89 used, Cat. value: 278€
€95
Lot 421
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 107, 135 used, Cat. value: 370€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 107, 135 used, Cat. value: 370€
€80
Lot 422
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 113-17 used, Cat. value: 365€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 113-17 used, Cat. value: 365€
€85
Lot 423
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 150x used, Cat. value: 175€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 150x used, Cat. value: 175€
€50
Lot 424
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 151 used, Cat. value: 140€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 151 used, Cat. value: 140€
€30
Lot 425
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 151Sp MH, Cat. value: 130€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 151Sp MH, Cat. value: 130€
€50
Lot 426
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 187 MNH, Cat. value: 280€
STRAITS SETTLEMENTS, Michel no.: 187 MNH, Cat. value: 280€
€100
Lot 427
STAATENBUND, Michel no.: 24-25 used, Cat. value: 550€
STAATENBUND, Michel no.: 24-25 used, Cat. value: 550€
€100
Lot 428
STAATENBUND, Michel no.: 35-36 used, Cat. value: 235€
STAATENBUND, Michel no.: 35-36 used, Cat. value: 235€
€55
Lot 429
STAATENBUND-PORTOMARKEN, Michel no.: P16-19 used, Cat. value: 276€
STAATENBUND-PORTOMARKEN, Michel no.: P16-19 used, Cat. value: 276€
€55
Lot 430
KEDAH, Michel no.: 83-93 MNH, Cat. value: 210€
KEDAH, Michel no.: 83-93 MNH, Cat. value: 210€
€75
Lot 431
PERAK, Michel no.: 34-40 MH, Cat. value: 310€
PERAK, Michel no.: 34-40 MH, Cat. value: 310€
€60
Lot 432
PERLIS, Michel no.: 23-27 MNH, Cat. value: 111€
PERLIS, Michel no.: 23-27 MNH, Cat. value: 111€
€25
Lot 433
SARAWAK, Michel no.: 11, 13 used, Cat. value: 450€
SARAWAK, Michel no.: 11, 13 used, Cat. value: 450€
€110
Lot 434
SELANGOR, Michel no.: 5 mint, Cat. value: 140€
SELANGOR, Michel no.: 5 mint, Cat. value: 140€
€20
Lot 435
SELANGOR, Michel no.: 7V used
SELANGOR, Michel no.: 7V used
€40
Lot 436
TRENGGANU, Michel no.: 41Y MNH, Cat. value: 900€
TRENGGANU, Michel no.: 41Y MNH, Cat. value: 900€
€280
Lot 437
MALAYSIA, Michel no.: 23-25 used, Cat. value: 740€
MALAYSIA, Michel no.: 23-25 used, Cat. value: 740€
€160
Lot 438
MALAYSIA, Michel no.: 253C MNH, Cat. value: 80€
MALAYSIA, Michel no.: 253C MNH, Cat. value: 80€
€20
Lot 439
MANDSCHUKUO, Michel no.: 86 letter
MANDSCHUKUO, Michel no.: 86 letter
€40
Lot 440
MAROKKO, Michel no.: 14-15 letter
MAROKKO, Michel no.: 14-15 letter
€50
Lot 441
MAROKKO, Michel no.: 41 MH, Cat. value: 70€
MAROKKO, Michel no.: 41 MH, Cat. value: 70€
€20
Lot 442
MARTINIQUE, Michel no.: 3-6 MH, Cat. value: 1010€
MARTINIQUE, Michel no.: 3-6 MH, Cat. value: 1010€
€250
Lot 443
MARTINIQUE, Michel no.: 8-9 MH, Cat. value: 557€
MARTINIQUE, Michel no.: 8-9 MH, Cat. value: 557€
€120
Lot 444
MARTINIQUE, Michel no.: 14 MH, Cat. value: 210€
MARTINIQUE, Michel no.: 14 MH, Cat. value: 210€
€70
Lot 445
MARTINIQUE, Michel no.: 18-22 MH, Cat. value: 273€
MARTINIQUE, Michel no.: 18-22 MH, Cat. value: 273€
€70
Lot 446
MARTINIQUE, Michel no.: 18-25 MH, Cat. value: 330€
MARTINIQUE, Michel no.: 18-25 MH, Cat. value: 330€
€100
Lot 447
MARTINIQUE, Michel no.: 26-38 MH, Cat. value: 300€
MARTINIQUE, Michel no.: 26-38 MH, Cat. value: 300€
€90
Lot 448
MARTINIQUE, Michel no.: 26-38 MH, Cat. value: 300€
MARTINIQUE, Michel no.: 26-38 MH, Cat. value: 300€
€90
Lot 449
MARTINIQUE, Michel no.: 30-38 MH, Cat. value: 300€
MARTINIQUE, Michel no.: 30-38 MH, Cat. value: 300€
€95
Lot 450
MARTINIQUE, Michel no.: 39-46 MH, Cat. value: 320€
MARTINIQUE, Michel no.: 39-46 MH, Cat. value: 320€
€100
Lot 451
MARTINIQUE, Michel no.: 45 MH, Cat. value: 105€
MARTINIQUE, Michel no.: 45 MH, Cat. value: 105€
€30
Lot 452
MARTINIQUE, Michel no.: 48-55 MH, Cat. value: 333€
MARTINIQUE, Michel no.: 48-55 MH, Cat. value: 333€
€100
Lot 453
MARTINIQUE, Michel no.: 50-55 MH, Cat. value: 300€
MARTINIQUE, Michel no.: 50-55 MH, Cat. value: 300€
€95
Lot 454
MARTINIQUE, Michel no.: 56-119 MH, Cat. value: 278€
MARTINIQUE, Michel no.: 56-119 MH, Cat. value: 278€
€80
Lot 455
MARTINIQUE-PORTOMARKEN MH
MARTINIQUE-PORTOMARKEN MH
€20
Lot 456
MARTINIQUE-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk1 MH, Cat. value: 630€
MARTINIQUE-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk1 MH, Cat. value: 630€
€200
Lot 457
MAURETANIEN-DIENSTMARKEN, Michel no.: P1-18 used, Cat. value: 90€
MAURETANIEN-DIENSTMARKEN, Michel no.: P1-18 used, Cat. value: 90€
€30
Lot 458
MAURETANIEN-PORTOMARKEN letter
MAURETANIEN-PORTOMARKEN letter
€100
Lot 459
MAURITIUS, Michel no.: 37K used
MAURITIUS, Michel no.: 37K used
€85
Lot 460
MAURITIUS, Michel no.: 170 MNH
MAURITIUS, Michel no.: 170 MNH
€30
Lot 461
MEXIKO, Michel no.: 3Ia letter
MEXIKO, Michel no.: 3Ia letter
€120
Lot 462
MEXIKO, Michel no.: 49-53 used, Cat. value: 290€
MEXIKO, Michel no.: 49-53 used, Cat. value: 290€
€45
Lot 463
MEXIKO, Michel no.: 608 MH
MEXIKO, Michel no.: 608 MH
€50
Lot 464
MITTELKONGO, Michel no.: 67-90 MH, Cat. value: 265€
MITTELKONGO, Michel no.: 67-90 MH, Cat. value: 265€
€70
Lot 465
MOCAMBIQUE, Michel no.: 328 MH
MOCAMBIQUE, Michel no.: 328 MH
€100
Lot 466
MONGOLEI, Michel no.: 225-32 MNH, Cat. value: 168€
MONGOLEI, Michel no.: 225-32 MNH, Cat. value: 168€
€50
Lot 467
NEPAL, Michel no.: 97-109 MNH, Cat. value: 190€
NEPAL, Michel no.: 97-109 MNH, Cat. value: 190€
€60
Lot 468
NEUE HEBRIDEN, Michel no.: 10-19 MH, Cat. value: 225€
NEUE HEBRIDEN, Michel no.: 10-19 MH, Cat. value: 225€
€60
Lot 469
NEUE HEBRIDEN, Michel no.: 121-32 MH, Cat. value: 240€
NEUE HEBRIDEN, Michel no.: 121-32 MH, Cat. value: 240€
€85
Lot 470
NEUE HEBRIDEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P11-15 MH, Cat. value: 150€
NEUE HEBRIDEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P11-15 MH, Cat. value: 150€
€50
Lot 471
NEUE HEBRIDEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P11-25 MH, Cat. value: 350€
NEUE HEBRIDEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P11-25 MH, Cat. value: 350€
€95
Lot 472
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 6K, 10K MH
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 6K, 10K MH
€50
Lot 473
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 38-50 MH, Cat. value: 290€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 38-50 MH, Cat. value: 290€
€90
Lot 474
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 51F MH
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 51F MH
€50
Lot 475
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 56-61 MH, Cat. value: 370€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 56-61 MH, Cat. value: 370€
€110
Lot 476
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 56-62 used, Cat. value: 172€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 56-62 used, Cat. value: 172€
€45
Lot 477
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 64-77 MH, Cat. value: 490€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 64-77 MH, Cat. value: 490€
€110
Lot 478
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 107K used
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 107K used
€70
Lot 479
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 172-73 MNH, Cat. value: 2400€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 172-73 MNH, Cat. value: 2400€
€850
Lot 480
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 172-73 MNH, Cat. value: 2400€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 172-73 MNH, Cat. value: 2400€
€650
Lot 481
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 174-99 MNH, Cat. value: 480€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 174-99 MNH, Cat. value: 480€
€150
Lot 482
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 216-21 MNH, Cat. value: 376€
NEUKALEDONIEN, Michel no.: 216-21 MNH, Cat. value: 376€
€100
Lot 483
NEUSEELAND, Michel no.: 8Pr mint
NEUSEELAND, Michel no.: 8Pr mint
€85
Lot 484
NEUSEELAND, Michel no.: 18, 20-23 used, Cat. value: 520€
NEUSEELAND, Michel no.: 18, 20-23 used, Cat. value: 520€
€110
Lot 485
NEUSEELAND, Michel no.: 99YA used
NEUSEELAND, Michel no.: 99YA used
€40
Lot 486
NEUSEELAND, Michel no.: 181C used, Cat. value: 500€
NEUSEELAND, Michel no.: 181C used, Cat. value: 500€
€150
Lot 487
NEUSEELAND-DIENSTMARKEN, Michel no.: D34, 49 MH, Cat. value: 210€
NEUSEELAND-DIENSTMARKEN, Michel no.: D34, 49 MH, Cat. value: 210€
€60
Lot 488
NIEDERLÄNDISCH-INDIEN, Michel no.: 5 MH, Cat. value: 100€
NIEDERLÄNDISCH-INDIEN, Michel no.: 5 MH, Cat. value: 100€
€30
Lot 489
NIGERKÜSTE, Michel no.: 14-19 MH, Cat. value: 238€
NIGERKÜSTE, Michel no.: 14-19 MH, Cat. value: 238€
€55
Lot 490
NORDBORNEO, Michel no.: 22A MH, Cat. value: 400€
NORDBORNEO, Michel no.: 22A MH, Cat. value: 400€
€90
Lot 491
NORDBORNEO, Michel no.: 49-57 MH, Cat. value: 440€
NORDBORNEO, Michel no.: 49-57 MH, Cat. value: 440€
€95
Lot 492
NORDBORNEO, Michel no.: 72-73 MH, Cat. value: 185€
NORDBORNEO, Michel no.: 72-73 MH, Cat. value: 185€
€40
Lot 493
NORDBORNEO, Michel no.: 75-76 MH, Cat. value: 180€
NORDBORNEO, Michel no.: 75-76 MH, Cat. value: 180€
€40
Lot 494
NORDBORNEO, Michel no.: 80-87 used, Cat. value: 417€
NORDBORNEO, Michel no.: 80-87 used, Cat. value: 417€
€120
Lot 495
NORDBORNEO
NORDBORNEO
€70
Lot 496
NORDBORNEO, Michel no.: 108 MH
NORDBORNEO, Michel no.: 108 MH
€30
Lot 497
NORDBORNEO, Michel no.: 224-34 MH, Cat. value: 335€
NORDBORNEO, Michel no.: 224-34 MH, Cat. value: 335€
€90
Lot 498
NORDBORNEO-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-8 MH, Cat. value: 480€
NORDBORNEO-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-8 MH, Cat. value: 480€
€90
Lot 499
NORDBORNEO-PORTOMARKEN, Michel no.: P9-18
NORDBORNEO-PORTOMARKEN, Michel no.: P9-18
€80
Lot 500
NORDBORNEO-PORTOMARKEN, Michel no.: P48-53 MH, Cat. value: 150€
NORDBORNEO-PORTOMARKEN, Michel no.: P48-53 MH, Cat. value: 150€
€35
Lot 501
NOSSI-BE, Michel no.: 26-38 MH, Cat. value: 150€
NOSSI-BE, Michel no.: 26-38 MH, Cat. value: 150€
€45
Lot 502
NOSSI-BE-PORTOMARKEN, Michel no.: P2, 7I used, Cat. value: 470€
NOSSI-BE-PORTOMARKEN, Michel no.: P2, 7I used, Cat. value: 470€
€140
Lot 503
BRITISCH-ZENTRALAFRIKA, Michel no.: 19F MH
BRITISCH-ZENTRALAFRIKA, Michel no.: 19F MH
€45
Lot 504