25th mail bid auction - Tuesday 27th October 2020 - single lots

Oct 27, 02:00 AM PST
CST / Beijing Oct 27, 05:00 PM
CEST / Berlin Oct 27, 10:00 AM
CDT / Chicago Oct 27, 04:00 AM
MSK / Moscow Oct 27, 12:00 PM
MDT / Denver Oct 27, 03:00 AM
EDT / New York Oct 27, 05:00 AM
Oct 27, 02:00 AM PST
1d 4h
Pre-Bid Auction
BRITISCH-ZENTRALAFRIKA, Michel no.: II used, Cat. value: 2500€
BRITISCH-ZENTRALAFRIKA, Michel no.: II used, Cat. value: 2500€
€150
Lot 505
OBERSENEGAL-NIGER, Michel no.: 1-35 MH, Cat. value: 516€
OBERSENEGAL-NIGER, Michel no.: 1-35 MH, Cat. value: 516€
€160
Lot 506
OBOCK, Michel no.: 3-12II used, Cat. value: 600€
OBOCK, Michel no.: 3-12II used, Cat. value: 600€
€200
Lot 507
OBOCK, Michel no.: 13-22 used, Cat. value: 535€
OBOCK, Michel no.: 13-22 used, Cat. value: 535€
€160
Lot 508
OBOCK, Michel no.: 24-36 used, Cat. value: 190€
OBOCK, Michel no.: 24-36 used, Cat. value: 190€
€60
Lot 509
OBOCK, Michel no.: 39-53 used, Cat. value: 365€
OBOCK, Michel no.: 39-53 used, Cat. value: 365€
€90
Lot 510
OBOCK-PORTOMARKEN, Michel no.: P13-14II used, Cat. value: 720€
OBOCK-PORTOMARKEN, Michel no.: P13-14II used, Cat. value: 720€
€300
Lot 511
OMAN, Michel no.: 1-15 (11) MNH, Cat. value: 807€
OMAN, Michel no.: 1-15 (11) MNH, Cat. value: 807€
€150
Lot 512
OMAN-DIENSTMARKEN, Michel no.: D1-10 (9) MNH, Cat. value: 1380€
OMAN-DIENSTMARKEN, Michel no.: D1-10 (9) MNH, Cat. value: 1380€
€250
Lot 516
OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT, Michel no.: 56, 60 MH, Cat. value: 320€
OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT, Michel no.: 56, 60 MH, Cat. value: 320€
€70
Lot 517
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 4-8 MH, Cat. value: 480€
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 4-8 MH, Cat. value: 480€
€150
Lot 518
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 4-8 MH, Cat. value: 500€
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 4-8 MH, Cat. value: 500€
€150
Lot 519
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 9-10 MH, Cat. value: 180€
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 9-10 MH, Cat. value: 180€
€55
Lot 520
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 23-26I MH, Cat. value: 215€
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 23-26I MH, Cat. value: 215€
€55
Lot 521
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 80-83 MH, Cat. value: 244€
PANAMA-KANALZONE, Michel no.: 80-83 MH, Cat. value: 244€
€35
Lot 522
PAPUA NEUGUINEA, Michel no.: 2, 5a used, Cat. value: 256€
PAPUA NEUGUINEA, Michel no.: 2, 5a used, Cat. value: 256€
€45
Lot 523
PARAGUAY, Michel no.: 560-72 MNH, Cat. value: 96€
PARAGUAY, Michel no.: 560-72 MNH, Cat. value: 96€
€25
Lot 524
PENRHYN, Michel no.: 6-8 MH, Cat. value: 160€
PENRHYN, Michel no.: 6-8 MH, Cat. value: 160€
€30
Lot 525
PERU, Michel no.: 91-97 MH, Cat. value: 159€
PERU, Michel no.: 91-97 MH, Cat. value: 159€
€50
Lot 526
PERU, Michel no.: 194-201 MNH, Cat. value: 164€
PERU, Michel no.: 194-201 MNH, Cat. value: 164€
€40
Lot 527
PERU-PORTOMARKEN, Michel no.: P33F MH
PERU-PORTOMARKEN, Michel no.: P33F MH
€40
Lot 528
PHILIPPINEN, Michel no.: 216 used, Cat. value: 250€
PHILIPPINEN, Michel no.: 216 used, Cat. value: 250€
€55
Lot 529
PHILIPPINEN, Michel no.: 221-31 MH, Cat. value: 520€
PHILIPPINEN, Michel no.: 221-31 MH, Cat. value: 520€
€130
Lot 530
PHILIPPINEN, Michel no.: 237-49 MH, Cat. value: 570€
PHILIPPINEN, Michel no.: 237-49 MH, Cat. value: 570€
€140
Lot 531
PRINZ-EDWARD-INSEL, Michel no.: 13P mint
PRINZ-EDWARD-INSEL, Michel no.: 13P mint
€80
Lot 532
QATAR, Michel no.: 36 (4) MNH, Cat. value: 305€
QATAR, Michel no.: 36 (4) MNH, Cat. value: 305€
€50
Lot 533
REUNION, Michel no.: 3, 10 MH, Cat. value: 525€
REUNION, Michel no.: 3, 10 MH, Cat. value: 525€
€70
Lot 534
REUNION, Michel no.: 4 used
REUNION, Michel no.: 4 used
€130
Lot 535
REUNION, Michel no.: 9, 12,23 MH, Cat. value: 305€
REUNION, Michel no.: 9, 12,23 MH, Cat. value: 305€
€70
Lot 536
REUNION, Michel no.: 161 used, Cat. value: 240€
REUNION, Michel no.: 161 used, Cat. value: 240€
€100
Lot 537
REUNION, Michel no.: 363 MNH, Cat. value: 350€
REUNION, Michel no.: 363 MNH, Cat. value: 350€
€130
Lot 538
STE-MARIE VON MADAGASKAR, Michel no.: 1-9 MH, Cat. value: 253€
STE-MARIE VON MADAGASKAR, Michel no.: 1-9 MH, Cat. value: 253€
€50
Lot 539
SAMOA, Michel no.: 1-2III MH, Cat. value: 1080€
SAMOA, Michel no.: 1-2III MH, Cat. value: 1080€
€200
Lot 540
ST. HELENA, Michel no.: 4 used, Cat. value: 350€
ST. HELENA, Michel no.: 4 used, Cat. value: 350€
€65
Lot 541
ST. HELENA, Michel no.: 5-6A used, Cat. value: 254€
ST. HELENA, Michel no.: 5-6A used, Cat. value: 254€
€40
Lot 542
ST. HELENA, Michel no.: 40-49 MH, Cat. value: 210€
ST. HELENA, Michel no.: 40-49 MH, Cat. value: 210€
€60
Lot 543
ST. HELENA, Michel no.: 90-110 MH, Cat. value: 238€
ST. HELENA, Michel no.: 90-110 MH, Cat. value: 238€
€65
Lot 544
ST. PIERRE UND MIQUELON, Michel no.: 3II MH, Cat. value: 3600€
ST. PIERRE UND MIQUELON, Michel no.: 3II MH, Cat. value: 3600€
€1,000
Lot 545
ST. PIERRE UND MIQUELON-PORTOMARKEN, Michel no.: P1, 7-8 MH, Cat. value: 420€
ST. PIERRE UND MIQUELON-PORTOMARKEN, Michel no.: P1, 7-8 MH, Cat. value: 420€
€85
Lot 546
ST. PIERRE UND MIQUELON-PORTOMARKEN, Michel no.: P10-20 MNH
ST. PIERRE UND MIQUELON-PORTOMARKEN, Michel no.: P10-20 MNH
€80
Lot 547
SANSIBAR, Michel no.: 18VI used, Cat. value: 2200€
SANSIBAR, Michel no.: 18VI used, Cat. value: 2200€
€400
Lot 548
SENEGAL, Michel no.: 2II used, Cat. value: 500€
SENEGAL, Michel no.: 2II used, Cat. value: 500€
€150
Lot 549
SENEGAL, Michel no.: 3IX used, Cat. value: 900€
SENEGAL, Michel no.: 3IX used, Cat. value: 900€
€250
Lot 550
SENEGAL, Michel no.: 3IX used, Cat. value: 800€
SENEGAL, Michel no.: 3IX used, Cat. value: 800€
€200
Lot 551
SENEGAL, Michel no.: 6 MH, Cat. value: 550€
SENEGAL, Michel no.: 6 MH, Cat. value: 550€
€170
Lot 552
SENEGAL, Michel no.: 7 used, Cat. value: 200€
SENEGAL, Michel no.: 7 used, Cat. value: 200€
€30
Lot 553
SENEGAL, Michel no.: 8-24 used, Cat. value: 363€
SENEGAL, Michel no.: 8-24 used, Cat. value: 363€
€80
Lot 554
SENEGAL, Michel no.: 29 MH, Cat. value: 150€
SENEGAL, Michel no.: 29 MH, Cat. value: 150€
€50
Lot 555
SENEGAL, Michel no.: 30-46 used, Cat. value: 290€
SENEGAL, Michel no.: 30-46 used, Cat. value: 290€
€70
Lot 556
SENEGAL-DIENSTMARKEN, Michel no.: P3 used, Cat. value: 550€
SENEGAL-DIENSTMARKEN, Michel no.: P3 used, Cat. value: 550€
€160
Lot 557
SENEGAL-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-2 MH, Cat. value: 300€
SENEGAL-PORTOMARKEN, Michel no.: P1-2 MH, Cat. value: 300€
€60
Lot 558
SENEGAL-PORTOMARKEN, Michel no.: P2 MH, Cat. value: 300€
SENEGAL-PORTOMARKEN, Michel no.: P2 MH, Cat. value: 300€
€65
Lot 559
SEYCHELLEN, Michel no.: 1-9 used, Cat. value: 180€
SEYCHELLEN, Michel no.: 1-9 used, Cat. value: 180€
€65
Lot 560
SEYCHELLEN, Michel no.: 20-28 used, Cat. value: 380€
SEYCHELLEN, Michel no.: 20-28 used, Cat. value: 380€
€120
Lot 561
SIERRA LEONE, Michel no.: 3AY MH, Cat. value: 148€
SIERRA LEONE, Michel no.: 3AY MH, Cat. value: 148€
€40
Lot 562
SINGAPUR, Michel no.: Bl.2 MNH, Cat. value: 198€
SINGAPUR, Michel no.: Bl.2 MNH, Cat. value: 198€
€70
Lot 563
SINGAPUR, Michel no.: Bl.35AI MNH, Cat. value: 198€
SINGAPUR, Michel no.: Bl.35AI MNH, Cat. value: 198€
€65
Lot 564
SOMALIA, Michel no.: 77-88 MNH, Cat. value: 220€
SOMALIA, Michel no.: 77-88 MNH, Cat. value: 220€
€75
Lot 565
SPANISCH-WESTINDIEN, Michel no.: 37 mint, Cat. value: 65€
SPANISCH-WESTINDIEN, Michel no.: 37 mint, Cat. value: 65€
€15
Lot 566
KAP DER GUTEN HOFFNUNG, Michel no.: 5 used, Cat. value: 3000€
KAP DER GUTEN HOFFNUNG, Michel no.: 5 used, Cat. value: 3000€
€800
Lot 567
KAP DER GUTEN HOFFNUNG, Michel no.: 6 used, Cat. value: 2200€
KAP DER GUTEN HOFFNUNG, Michel no.: 6 used, Cat. value: 2200€
€600
Lot 568
MAFEKING letter
MAFEKING letter
€150
Lot 569
NATAL, Michel no.: 13 letter
NATAL, Michel no.: 13 letter
€150
Lot 570
NATAL, Michel no.: 85 used, Cat. value: 2500€
NATAL, Michel no.: 85 used, Cat. value: 2500€
€350
Lot 571
SÜDAFRIKA, Michel no.: 14 MH, Cat. value: 150€
SÜDAFRIKA, Michel no.: 14 MH, Cat. value: 150€
€50
Lot 572
SÜDAFRIKA MH
SÜDAFRIKA MH
€70
Lot 573
SÜD-RHODESIEN, Michel no.: 42-54 MH, Cat. value: 145€
SÜD-RHODESIEN, Michel no.: 42-54 MH, Cat. value: 145€
€50
Lot 574
SWAZILAND, Michel no.: 36aA MH, Cat. value: 65€
SWAZILAND, Michel no.: 36aA MH, Cat. value: 65€
€20
Lot 575
SYRIEN, Michel no.: 227-30 MH, Cat. value: 360€
SYRIEN, Michel no.: 227-30 MH, Cat. value: 360€
€100
Lot 576
THAILAND, Michel no.: 6 MH, Cat. value: 450€
THAILAND, Michel no.: 6 MH, Cat. value: 450€
€140
Lot 577
THAILAND, Michel no.: 40 MH, Cat. value: 260€
THAILAND, Michel no.: 40 MH, Cat. value: 260€
€100
Lot 578
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 12A used, Cat. value: 1300€
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 12A used, Cat. value: 1300€
€300
Lot 579
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 12Ab used, Cat. value: 1300€
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 12Ab used, Cat. value: 1300€
€330
Lot 580
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 36 MH, Cat. value: 65€
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 36 MH, Cat. value: 65€
€20
Lot 581
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 114 MNH, Cat. value: 280€
TRINIDAD UND TOBAGO, Michel no.: 114 MNH, Cat. value: 280€
€110
Lot 582
TSCHAD, Michel no.: 1-61 MH, Cat. value: 255€
TSCHAD, Michel no.: 1-61 MH, Cat. value: 255€
€55
Lot 583
TUNESIEN, Michel no.: 1-7 used, Cat. value: 216€
TUNESIEN, Michel no.: 1-7 used, Cat. value: 216€
€60
Lot 584
TUNESIEN, Michel no.: 15 MH, Cat. value: 200€
TUNESIEN, Michel no.: 15 MH, Cat. value: 200€
€55
Lot 585
TUNESIEN, Michel no.: 18-27 used, Cat. value: 242€
TUNESIEN, Michel no.: 18-27 used, Cat. value: 242€
€50
Lot 586
TUNESIEN, Michel no.: 67 MNH
TUNESIEN, Michel no.: 67 MNH
€30
Lot 587
TUNESIEN, Michel no.: 110-19 MH, Cat. value: 215€
TUNESIEN, Michel no.: 110-19 MH, Cat. value: 215€
€60
Lot 588
TUNESIEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P14-15 MH, Cat. value: 223€
TUNESIEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P14-15 MH, Cat. value: 223€
€50
Lot 589
TUNESIEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P17, 35 mint, Cat. value: 255€
TUNESIEN-PORTOMARKEN, Michel no.: P17, 35 mint, Cat. value: 255€
€40
Lot 590
UBANGI-SCHARI-TSCHAD, Michel no.: 43-81 MH, Cat. value: 220€
UBANGI-SCHARI-TSCHAD, Michel no.: 43-81 MH, Cat. value: 220€
€70
Lot 591
URUGUAY, Michel no.: 379-81 MNH, Cat. value: 180€
URUGUAY, Michel no.: 379-81 MNH, Cat. value: 180€
€40
Lot 592
URUGUAY, Michel no.: 398-401 MH, Cat. value: 162€
URUGUAY, Michel no.: 398-401 MH, Cat. value: 162€
€40
Lot 593
VENEZUELA, Michel no.: 1IIc cut out
VENEZUELA, Michel no.: 1IIc cut out
€100
Lot 594
VENEZUELA, Michel no.: 3IIa MH, Cat. value: 235€
VENEZUELA, Michel no.: 3IIa MH, Cat. value: 235€
€40
Lot 595
VENEZUELA, Michel no.: 23-27 MH, Cat. value: 360€
VENEZUELA, Michel no.: 23-27 MH, Cat. value: 360€
€70
Lot 596
VENEZUELA, Michel no.: 42-52 MH, Cat. value: 402€
VENEZUELA, Michel no.: 42-52 MH, Cat. value: 402€
€100
Lot 597
VENEZUELA, Michel no.: 61-67 (16) MNH
VENEZUELA, Michel no.: 61-67 (16) MNH
€60
Lot 598
VENEZUELA-REVOLUTIONSPARTEI, Cat. value: 390€
VENEZUELA-REVOLUTIONSPARTEI, Cat. value: 390€
€65
Lot 599
USA, Michel no.: 4 letter
USA, Michel no.: 4 letter
€70
Lot 600
USA, Michel no.: 4, 8-9 letter
USA, Michel no.: 4, 8-9 letter
€50
Lot 601
USA, Michel no.: 9 letter
USA, Michel no.: 9 letter
€80
Lot 602
USA, Michel no.: 18IiW used, Cat. value: 306€
USA, Michel no.: 18IiW used, Cat. value: 306€
€50
Lot 603
USA, Michel no.: 19 (4) used
USA, Michel no.: 19 (4) used
€110
Lot 604
USA, Michel no.: 19x (2) used, Cat. value: 200€
USA, Michel no.: 19x (2) used, Cat. value: 200€
€50
Lot 605
USA, Michel no.: 20-22 used, Cat. value: 785€
USA, Michel no.: 20-22 used, Cat. value: 785€
€110
Lot 606
USA, Michel no.: 20 (2) used, Cat. value: 580€
USA, Michel no.: 20 (2) used, Cat. value: 580€
€100
Lot 607