25th mail bid auction - Tuesday 27th October 2020 - single lots

Oct 27, 02:00 AM PST
CST / Beijing Oct 27, 05:00 PM
CEST / Berlin Oct 27, 10:00 AM
CDT / Chicago Oct 27, 04:00 AM
MSK / Moscow Oct 27, 12:00 PM
MDT / Denver Oct 27, 03:00 AM
EDT / New York Oct 27, 05:00 AM
Oct 27, 02:00 AM PST
1d 5h
Pre-Bid Auction
FINNLAND, Michel no.: 14A MH, Cat. value: 480€
FINNLAND, Michel no.: 14A MH, Cat. value: 480€
€80
Lot 808
FINNLAND, Michel no.: 14Ay (2) used, Cat. value: 390€
FINNLAND, Michel no.: 14Ay (2) used, Cat. value: 390€
€60
Lot 809
FINNLAND, Michel no.: 20-26 used, Cat. value: 1130€
FINNLAND, Michel no.: 20-26 used, Cat. value: 1130€
€250
Lot 810
FINNLAND, Michel no.: 24-26 used, Cat. value: 1072€
FINNLAND, Michel no.: 24-26 used, Cat. value: 1072€
€230
Lot 811
FINNLAND, Michel no.: 51 MH
FINNLAND, Michel no.: 51 MH
€120
Lot 812
FINNLAND letter
FINNLAND letter
€60
Lot 813
FINNLAND-AUTOPAKETMARKEN, Michel no.: 1-13 MNH, Cat. value: 177€
FINNLAND-AUTOPAKETMARKEN, Michel no.: 1-13 MNH, Cat. value: 177€
€50
Lot 814
FRANKREICH, Michel no.: 1a/b used, Cat. value: 900€
FRANKREICH, Michel no.: 1a/b used, Cat. value: 900€
€120
Lot 815
FRANKREICH, Michel no.: 2b used, Cat. value: 1400€
FRANKREICH, Michel no.: 2b used, Cat. value: 1400€
€270
Lot 816
FRANKREICH, Michel no.: 2b used, Cat. value: 1400€
FRANKREICH, Michel no.: 2b used, Cat. value: 1400€
€250
Lot 817
FRANKREICH, Michel no.: 3-4 used, Cat. value: 521€
FRANKREICH, Michel no.: 3-4 used, Cat. value: 521€
€75
Lot 818
FRANKREICH, Michel no.: 3 used, Cat. value: 165€
FRANKREICH, Michel no.: 3 used, Cat. value: 165€
€30
Lot 819
FRANKREICH, Michel no.: 5b used, Cat. value: 750€
FRANKREICH, Michel no.: 5b used, Cat. value: 750€
€70
Lot 820
FRANKREICH, Michel no.: 12IIA cut out, Cat. value: 300€
FRANKREICH, Michel no.: 12IIA cut out, Cat. value: 300€
€85
Lot 821
FRANKREICH, Michel no.: 13A cut out
FRANKREICH, Michel no.: 13A cut out
€50
Lot 822
FRANKREICH, Michel no.: 14Pr mint
FRANKREICH, Michel no.: 14Pr mint
€50
Lot 823
FRANKREICH, Michel no.: 15A used, Cat. value: 380€
FRANKREICH, Michel no.: 15A used, Cat. value: 380€
€100
Lot 824
FRANKREICH, Michel no.: 17 MH, Cat. value: 6500€
FRANKREICH, Michel no.: 17 MH, Cat. value: 6500€
€580
Lot 825
FRANKREICH, Michel no.: 17 used, Cat. value: 4200€
FRANKREICH, Michel no.: 17 used, Cat. value: 4200€
€500
Lot 826
FRANKREICH, Michel no.: 17 used, Cat. value: 4200€
FRANKREICH, Michel no.: 17 used, Cat. value: 4200€
€400
Lot 827
FRANKREICH, Michel no.: 18-19, 26 MH, Cat. value: 810€
FRANKREICH, Michel no.: 18-19, 26 MH, Cat. value: 810€
€120
Lot 828
FRANKREICH, Michel no.: 23 cut out, Cat. value: 350€
FRANKREICH, Michel no.: 23 cut out, Cat. value: 350€
€60
Lot 829
FRANKREICH, Michel no.: 26 MH, Cat. value: 200€
FRANKREICH, Michel no.: 26 MH, Cat. value: 200€
€40
Lot 830
FRANKREICH, Michel no.: 26b MH, Cat. value: 200€
FRANKREICH, Michel no.: 26b MH, Cat. value: 200€
€50
Lot 831
FRANKREICH, Michel no.: 32 MH, Cat. value: 7500€
FRANKREICH, Michel no.: 32 MH, Cat. value: 7500€
€2,500
Lot 832
FRANKREICH, Michel no.: 32 used, Cat. value: 1000€
FRANKREICH, Michel no.: 32 used, Cat. value: 1000€
€150
Lot 833
FRANKREICH, Michel no.: 32 used, Cat. value: 1000€
FRANKREICH, Michel no.: 32 used, Cat. value: 1000€
€70
Lot 834
FRANKREICH, Michel no.: 39, 44 used, Cat. value: 460€
FRANKREICH, Michel no.: 39, 44 used, Cat. value: 460€
€100
Lot 835
FRANKREICH, Michel no.: 41III MH
FRANKREICH, Michel no.: 41III MH
€150
Lot 836
FRANKREICH, Michel no.: 42 used, Cat. value: 260€
FRANKREICH, Michel no.: 42 used, Cat. value: 260€
€50
Lot 837
FRANKREICH, Michel no.: 42 letter, Cat. value: 400€
FRANKREICH, Michel no.: 42 letter, Cat. value: 400€
€90
Lot 838
FRANKREICH
FRANKREICH
€1
Lot 839
FRANKREICH, Michel no.: 44a/b used, Cat. value: 650€
FRANKREICH, Michel no.: 44a/b used, Cat. value: 650€
€130
Lot 840
FRANKREICH, Michel no.: 56-57I MH, Cat. value: 1770€
FRANKREICH, Michel no.: 56-57I MH, Cat. value: 1770€
€300
Lot 841
FRANKREICH, Michel no.: 60, 66II used, Cat. value: 310€
FRANKREICH, Michel no.: 60, 66II used, Cat. value: 310€
€50
Lot 842
FRANKREICH, Michel no.: 78 used
FRANKREICH, Michel no.: 78 used
€100
Lot 843
FRANKREICH, Michel no.: 80 MH
FRANKREICH, Michel no.: 80 MH
€40
Lot 844
FRANKREICH, Michel no.: 128-35 MH, Cat. value: 2500€
FRANKREICH, Michel no.: 128-35 MH, Cat. value: 2500€
€750
Lot 845
FRANKREICH, Michel no.: 176 used, Cat. value: 400€
FRANKREICH, Michel no.: 176 used, Cat. value: 400€
€110
Lot 846
FRANKREICH, Michel no.: Bl.1 MNH, Cat. value: 3000€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.1 MNH, Cat. value: 3000€
€800
Lot 847
FRANKREICH, Michel no.: Bl.1 MNH, Cat. value: 3000€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.1 MNH, Cat. value: 3000€
€600
Lot 848
FRANKREICH, Michel no.: 202-03 MNH
FRANKREICH, Michel no.: 202-03 MNH
€50
Lot 849
FRANKREICH, Michel no.: Bl.2 used, Cat. value: 1100€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.2 used, Cat. value: 1100€
€270
Lot 850
FRANKREICH, Michel no.: 220-21 MNH, Cat. value: 650€
FRANKREICH, Michel no.: 220-21 MNH, Cat. value: 650€
€130
Lot 851
FRANKREICH, Michel no.: 229 MH, Cat. value: 140€
FRANKREICH, Michel no.: 229 MH, Cat. value: 140€
€15
Lot 852
FRANKREICH, Michel no.: 242B MH, Cat. value: 2000€
FRANKREICH, Michel no.: 242B MH, Cat. value: 2000€
€280
Lot 853
FRANKREICH, Michel no.: 248-50 MNH, Cat. value: 275€
FRANKREICH, Michel no.: 248-50 MNH, Cat. value: 275€
€75
Lot 854
FRANKREICH, Michel no.: 251 EIPA MH, Cat. value: 3750€
FRANKREICH, Michel no.: 251 EIPA MH, Cat. value: 3750€
€800
Lot 855
FRANKREICH, Michel no.: 261 MNH, Cat. value: 320€
FRANKREICH, Michel no.: 261 MNH, Cat. value: 320€
€90
Lot 856
FRANKREICH, Michel no.: 261 MNH, Cat. value: 295€
FRANKREICH, Michel no.: 261 MNH, Cat. value: 295€
€60
Lot 857
FRANKREICH, Michel no.: 264-66 MNH, Cat. value: 400€
FRANKREICH, Michel no.: 264-66 MNH, Cat. value: 400€
€60
Lot 858
FRANKREICH, Michel no.: 305-11 MNH, Cat. value: 1500€
FRANKREICH, Michel no.: 305-11 MNH, Cat. value: 1500€
€380
Lot 859
FRANKREICH, Michel no.: 321 MNH, Cat. value: 1100€
FRANKREICH, Michel no.: 321 MNH, Cat. value: 1100€
€280
Lot 860
FRANKREICH, Michel no.: 321 used, Cat. value: 300€
FRANKREICH, Michel no.: 321 used, Cat. value: 300€
€90
Lot 861
FRANKREICH, Michel no.: 326-27 MNH, Cat. value: 650€
FRANKREICH, Michel no.: 326-27 MNH, Cat. value: 650€
€170
Lot 862
FRANKREICH, Michel no.: 327 MNH, Cat. value: 650€
FRANKREICH, Michel no.: 327 MNH, Cat. value: 650€
€150
Lot 863
FRANKREICH, Michel no.: 327 MNH, Cat. value: 650€
FRANKREICH, Michel no.: 327 MNH, Cat. value: 650€
€70
Lot 864
FRANKREICH, Michel no.: 353-56 MNH, Cat. value: 320€
FRANKREICH, Michel no.: 353-56 MNH, Cat. value: 320€
€70
Lot 865
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 MNH, Cat. value: 600€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 MNH, Cat. value: 600€
€150
Lot 866
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 MNH, Cat. value: 650€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 MNH, Cat. value: 650€
€140
Lot 867
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 MNH, Cat. value: 600€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 MNH, Cat. value: 600€
€130
Lot 868
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 used, Cat. value: 350€
FRANKREICH, Michel no.: Bl.3 used, Cat. value: 350€
€80
Lot 869
FRANKREICH letter
FRANKREICH letter
€60
Lot 870
FRANKREICH, Michel no.: 373-669 MNH, Cat. value: 950€
FRANKREICH, Michel no.: 373-669 MNH, Cat. value: 950€
€220
Lot 871
FRANKREICH letter
FRANKREICH letter
€80
Lot 872
FRANKREICH, Michel no.: 425a MNH, Cat. value: 130€
FRANKREICH, Michel no.: 425a MNH, Cat. value: 130€
€35
Lot 873
FRANKREICH, Michel no.: 425a/b MNH, Cat. value: 300€
FRANKREICH, Michel no.: 425a/b MNH, Cat. value: 300€
€75
Lot 874
FRANKREICH MNH
FRANKREICH MNH
€240
Lot 875
FRANKREICH-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk78-80 MH, Cat. value: 1051€
FRANKREICH-PAKETMARKEN, Michel no.: Pk78-80 MH, Cat. value: 1051€
€100
Lot 876
FRANKREICH-PORTOFREIHEITSMARKEN, Michel no.: P23 used
FRANKREICH-PORTOFREIHEITSMARKEN, Michel no.: P23 used
€15
Lot 877
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P3 letter
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P3 letter
€75
Lot 878
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P5 used, Cat. value: 510€
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P5 used, Cat. value: 510€
€130
Lot 879
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P7 MH
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P7 MH
€300
Lot 880
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P34 cut out, Cat. value: 550€
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P34 cut out, Cat. value: 550€
€140
Lot 881
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P39 MH, Cat. value: 350€
FRANKREICH-PORTOMARKEN, Michel no.: P39 MH, Cat. value: 350€
€90
Lot 882
FRANZ. POST IN ALEXANDRIEN, Michel no.: 33-44 MNH, Cat. value: 247€
FRANZ. POST IN ALEXANDRIEN, Michel no.: 33-44 MNH, Cat. value: 247€
€45
Lot 883
FRANZ. POST IN ALEXANDRIEN, Michel no.: 45, 47 MH
FRANZ. POST IN ALEXANDRIEN, Michel no.: 45, 47 MH
€80
Lot 884
FRANZ. POST IN ALEXANDRIEN, Michel no.: 46 used, Cat. value: 180€
FRANZ. POST IN ALEXANDRIEN, Michel no.: 46 used, Cat. value: 180€
€60
Lot 885
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 6, 11 MH
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 6, 11 MH
€70
Lot 886
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 12I used, Cat. value: 182€
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 12I used, Cat. value: 182€
€40
Lot 887
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 16-17 used, Cat. value: 172€
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 16-17 used, Cat. value: 172€
€50
Lot 888
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 17 used, Cat. value: 150€
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 17 used, Cat. value: 150€
€45
Lot 889
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 17 used, Cat. value: 150€
FRANZ. POST IN PORT SAID, Michel no.: 17 used, Cat. value: 150€
€40
Lot 890
FRANZÖSISCHE POST IN CHINA, Michel no.: 38II used, Cat. value: 140€
FRANZÖSISCHE POST IN CHINA, Michel no.: 38II used, Cat. value: 140€
€40
Lot 891
FRANZ. POST AUF KRETA, Michel no.: 1-15 MH, Cat. value: 130€
FRANZ. POST AUF KRETA, Michel no.: 1-15 MH, Cat. value: 130€
€40
Lot 892
FRANZ. POST AUF KRETA, Michel no.: 16-20 used, Cat. value: 420€
FRANZ. POST AUF KRETA, Michel no.: 16-20 used, Cat. value: 420€
€90
Lot 893
FRANZ. POST AUF KRETA, Michel no.: 20 MH, Cat. value: 160€
FRANZ. POST AUF KRETA, Michel no.: 20 MH, Cat. value: 160€
€50
Lot 894
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 1 MH, Cat. value: 350€
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 1 MH, Cat. value: 350€
€50
Lot 895
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 20 used
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 20 used
€1
Lot 896
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 used, Cat. value: 260€
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 used, Cat. value: 260€
€130
Lot 897
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 used, Cat. value: 260€
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 used, Cat. value: 260€
€70
Lot 898
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 cut out, Cat. value: 260€
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 cut out, Cat. value: 260€
€100
Lot 899
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 cut out, Cat. value: 260€
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 23 cut out, Cat. value: 260€
€80
Lot 900
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 25, 27-28 letter
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 25, 27-28 letter
€30
Lot 901
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 34-36 MH, Cat. value: 150€
FRANZ. POST IN DER LEVANTE, Michel no.: 34-36 MH, Cat. value: 150€
€30
Lot 902
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-KAWALA, Michel no.: 1-15 MH, Cat. value: 290€
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-KAWALA, Michel no.: 1-15 MH, Cat. value: 290€
€70
Lot 903
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-DEDEAGATSCH, Michel no.: 1-6 used, Cat. value: 130€
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-DEDEAGATSCH, Michel no.: 1-6 used, Cat. value: 130€
€40
Lot 904
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-DEDEAGATSCH, Michel no.: 7-16 MH, Cat. value: 140€
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-DEDEAGATSCH, Michel no.: 7-16 MH, Cat. value: 140€
€40
Lot 905
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-PORT LAGOS, Michel no.: 5 MH, Cat. value: 205€
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-PORT LAGOS, Michel no.: 5 MH, Cat. value: 205€
€60
Lot 906
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-VATHY, Michel no.: 2, 7II used, Cat. value: 120€
FRANZ. POSTDAMPFER AUGENTUR-VATHY, Michel no.: 2, 7II used, Cat. value: 120€
€30
Lot 907