Russian Empire, Offices Abroad, Civil War, Ukrainian Tridents (Daily Auction)

Jun 19, 09:00 AM
CST / Beijing Jun 20, 12:00 AM
CEST / Berlin Jun 19, 06:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 11:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 07:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 10:00 AM
EDT / New York Jun 19, 12:00 PM
Jun 19, 09:00 AM
3d 6h
Timed Auction
94 items
Categories
Price
>

Search in
Clear all filters
1923, Ukrainian SSR, Ukraine Semi-postal Issue (Full Set, MNH)
1923, Ukrainian SSR, Ukraine Semi-postal Issue (Full Set, MNH)
$2 2 bids
Lot 1
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1923, Ukraine, Field Post (MNH)
1923, Ukraine, Field Post (MNH)
$2 2 bids
Lot 2
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1923, Ukraine, Field Post (Offset, MNH)
1923, Ukraine, Field Post (Offset, MNH)
$1
Lot 3
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1920, Ukrainian Peoples Republic (Signed, Full Set)
1920, Ukrainian Peoples Republic (Signed, Full Set)
$1 1 bid
Lot 4
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1920, Ukrainian Peoples Republic, Block of Four (MNH)
1920, Ukrainian Peoples Republic, Block of Four (MNH)
$1
Lot 5
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1919-20, Stanislav, West Ukrainian Peoples Republic, Block of Four (MNH)
1919-20, Stanislav, West Ukrainian Peoples Republic, Block of Four (MNH)
$1
Lot 6
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1918, Ukrainian Peoples Republic (Full Set)
1918, Ukrainian Peoples Republic (Full Set)
$1 1 bid
Lot 7
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Ekaterinoslav Type 1, Tridents (MNH/MH)
Ukraine, Ekaterinoslav Type 1, Tridents (MNH/MH)
$1 1 bid
Lot 8
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents (Signed, Perforated, MNH/MH)
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents (Signed, Perforated, MNH/MH)
$1 1 bid
Lot 9
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kiev Type 2 Tridents (Imperforated)
Ukraine, Kiev Type 2 Tridents (Imperforated)
$1
Lot 10
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents, 1 Rub (Perf + Imperf)
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents, 1 Rub (Perf + Imperf)
$1
Lot 11
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents (Signed, MH/MNH)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents (Signed, MH/MNH)
$1 1 bid
Lot 12
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Block of Four, 1 Kop (MNH)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Block of Four, 1 Kop (MNH)
$1 1 bid
Lot 13
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Se-tenant, 1 Kop (MNH)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Se-tenant, 1 Kop (MNH)
$1 1 bid
Lot 14
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Odessa, Type 2, Tridents (Signed, MNH/MH)
Ukraine, Odessa, Type 2, Tridents (Signed, MNH/MH)
$1
Lot 15
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Odessa, Type 3, Tridents, Block of Four, 20 Kop (MNH)
Ukraine, Odessa, Type 3, Tridents, Block of Four, 20 Kop (MNH)
$1 1 bid
Lot 16
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
Ukraine, Kharkiv, Type 2, Trident, 1 Rub (MNH)
Ukraine, Kharkiv, Type 2, Trident, 1 Rub (MNH)
$1
Lot 17
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1922-23, Russia, RSFSR (Perf, Full Set)
1922-23, Russia, RSFSR (Perf, Full Set)
$1
Lot 18
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1922-23, Russia, RSFSR (Imperf, MNH)
1922-23, Russia, RSFSR (Imperf, MNH)
$1
Lot 19
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1922-23, RSFSR, Se-Tenant, 50 Rub (MNH)
1922-23, RSFSR, Se-Tenant, 50 Rub (MNH)
$1 1 bid
Lot 20
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1923, RSFSR (Perf, Full Set, MNH)
1923, RSFSR (Perf, Full Set, MNH)
$1
Lot 21
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1918, RSFSR (Full Set, MNH)
1918, RSFSR (Full Set, MNH)
$1
Lot 22
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1921, RSFSR (MH/MNH)
1921, RSFSR (MH/MNH)
$1
Lot 23
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1921, RSFSR (Pea Over the Ieaf)
1921, RSFSR (Pea Over the Ieaf)
$1
Lot 24
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1921, RSFSR
1921, RSFSR
$1
Lot 25
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1921, RSFSR (Broken Image, MNH)
1921, RSFSR (Broken Image, MNH)
$1
Lot 26
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1921, RSFSR, Block of Four, 100 Rub (MNH)
1921, RSFSR, Block of Four, 100 Rub (MNH)
$1
Lot 27
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1921, RSFSR, Block of Four, 250 Rub (MNH)
1921, RSFSR, Block of Four, 250 Rub (MNH)
$1
Lot 28
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1922, RSFSR
1922, RSFSR
$1
Lot 29
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 6h
1922, RSFSR (Full Sets, MH/MNH)
1922, RSFSR (Full Sets, MH/MNH)
$1 1 bid
Lot 30
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1922, RSFSR
1922, RSFSR
$1
Lot 31
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1922, RSFSR
1922, RSFSR
$1 1 bid
Lot 32
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1922, RSFSR (MNH)
1922, RSFSR (MNH)
$1
Lot 33
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1924, Russia, Postage Due
1924, Russia, Postage Due
$1
Lot 34
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Perf, Full Set)
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Perf, Full Set)
$1
Lot 35
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Imperf, Full Set)
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Imperf, Full Set)
$1
Lot 36
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Offset)
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Offset)
$1
Lot 37
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russia, Northern Army, Civil War (Signed, Full Set)
1919, Russia, Northern Army, Civil War (Signed, Full Set)
$1
Lot 38
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 5 Kop
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 5 Kop
$1
Lot 39
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 10 Kop (MNH)
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 10 Kop (MNH)
$1
Lot 40
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 15 Kop (MNH)
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 15 Kop (MNH)
$1
Lot 41
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 50 Kop (MNH)
1919, Russia, Northern Army, Civil War, Block of Four, 50 Kop (MNH)
$1
Lot 42
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1915-16, Warsaw, Poland (Cancelled)
1915-16, Warsaw, Poland (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 43
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918, Polish Corp in Russia, Civil War, 35 Kop
1918, Polish Corp in Russia, Civil War, 35 Kop
$2 2 bids
Lot 44
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Crimea, Civil War (Signed, Full Set, MNH)
1919, Crimea, Civil War (Signed, Full Set, MNH)
$1
Lot 45
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1922, Russia, Chita, Civil War
1922, Russia, Chita, Civil War
$1 1 bid
Lot 46
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1923, Russia, Transcaucasian Socialist Soviet Republic (Perf.)
1923, Russia, Transcaucasian Socialist Soviet Republic (Perf.)
$1
Lot 47
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918-20, Russia, Kuban, Civil War (MH/MNH)
1918-20, Russia, Kuban, Civil War (MH/MNH)
$1
Lot 48
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919-20, Russia, Omsk, Civil War (MNH/MH)
1919-20, Russia, Omsk, Civil War (MNH/MH)
$1
Lot 49
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (MNH)
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (MNH)
$1 1 bid
Lot 50
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (Offset, MNH)
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (Offset, MNH)
$1
Lot 51
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (Offset)
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (Offset)
$1
Lot 52
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (Offset)
1918, South Russia, Rostov-on-Don, Civil War (Offset)
$1
Lot 53
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1923, Russia, Far East, Civil War (Cancelled)
1923, Russia, Far East, Civil War (Cancelled)
$1
Lot 54
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1923, Russia, Far East, Civil War (MNH)
1923, Russia, Far East, Civil War (MNH)
$1
Lot 55
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1923, Russia, Far East, Civil War (MH/MNH)
1923, Russia, Far East, Civil War (MH/MNH)
$1
Lot 56
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Denikin Issue, Civil War, Block of Four, 70 Kop (MNH)
1919, Denikin Issue, Civil War, Block of Four, 70 Kop (MNH)
$1
Lot 57
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russian Post, Civil War (Imperf, Full Set, MH/MNH)
1919, Russian Post, Civil War (Imperf, Full Set, MH/MNH)
$1
Lot 58
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919-20, Georgia, Civil War
1919-20, Georgia, Civil War
$1
Lot 59
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russia, West Army, Civil War
1919, Russia, West Army, Civil War
$2 2 bids
Lot 60
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
Turkestan, Civil War, Fantasy Issue (MNH)
Turkestan, Civil War, Fantasy Issue (MNH)
$1
Lot 61
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1920, Armenia, Civil War (Perf, Full Set, MNH)
1920, Armenia, Civil War (Perf, Full Set, MNH)
$3 2 bids
Lot 62
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
Armenia, Civil War, Type III (Signed, MNH)
Armenia, Civil War, Type III (Signed, MNH)
$3 4 bids
Lot 63
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1921, Russia, Wrangel Issue (MNH/MLH)
1921, Russia, Wrangel Issue (MNH/MLH)
$1
Lot 64
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1921, Russia, Wrangel Issue, Type 1, Civil War (MNH/MH)
1921, Russia, Wrangel Issue, Type 1, Civil War (MNH/MH)
$1 1 bid
Lot 65
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1921, Russia, Wrangel Issue on Ekaterinoslav Tridents (Signed)
1921, Russia, Wrangel Issue on Ekaterinoslav Tridents (Signed)
$1 1 bid
Lot 66
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
Russian Empire, Group (Cancelled)
Russian Empire, Group (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 67
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1911-15, Russian Empire, Finland
1911-15, Russian Empire, Finland
$1
Lot 68
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1911-15, Russian Empire
1911-15, Russian Empire
$1
Lot 69
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1912-17, Russian Empire, Block of Four, 35 Kop (MNH)
1912-17, Russian Empire, Block of Four, 35 Kop (MNH)
$1
Lot 70
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1915-17, Russian Empire (Full Set, MNH)
1915-17, Russian Empire (Full Set, MNH)
$1
Lot 71
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1916, Russian Empire (Full Set, MNH)
1916, Russian Empire (Full Set, MNH)
$1
Lot 72
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1917, Russian Empire (Full Set, MNH/MH)
1917, Russian Empire (Full Set, MNH/MH)
$1
Lot 73
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1917, Russian Empire (MH/MNH)
1917, Russian Empire (MH/MNH)
$1
Lot 74
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1918, Russian Empire, Saving Stamps (MNH)
1918, Russian Empire, Saving Stamps (MNH)
$1
Lot 75
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1919, Russian Empire (Full Set, MH/MNH)
1919, Russian Empire (Full Set, MH/MNH)
$1
Lot 76
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1914-15, Charity Semi-postal Issue (MH/MNH)
1914-15, Charity Semi-postal Issue (MH/MNH)
$1 1 bid
Lot 77
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1884, Russian Empire, Wenden (Cancelled)
1884, Russian Empire, Wenden (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 78
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1913, Russian Empire, Romanovs, 7 Kop (MNH)
1913, Russian Empire, Romanovs, 7 Kop (MNH)
$1
Lot 79
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1913, Russian Empire, Romanovs, 14 Kop (MNH)
1913, Russian Empire, Romanovs, 14 Kop (MNH)
$1
Lot 80
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1886, Russian Empire
1886, Russian Empire
$1
Lot 81
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1902, Russian Empire (MNH)
1902, Russian Empire (MNH)
$2 2 bids
Lot 82
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1915, Russian Empire, Stamp Money (Full Set)
1915, Russian Empire, Stamp Money (Full Set)
$1 1 bid
Lot 83
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1916, Russian Empire, Stamp Money, 3 Kop (MNH)
1916, Russian Empire, Stamp Money, 3 Kop (MNH)
$1
Lot 84
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
Offices in Levant, Group (Cancelled)
Offices in Levant, Group (Cancelled)
$1
Lot 85
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1879, Russia, Offices in Levant (Full Set, Cancelled)
1879, Russia, Offices in Levant (Full Set, Cancelled)
$1
Lot 86
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1888, Russia, Offices in Levant (Full Set, Cancelled)
1888, Russia, Offices in Levant (Full Set, Cancelled)
$1
Lot 87
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1909, Russia, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
1909, Russia, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
$1
Lot 88
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1912, Russia, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
1912, Russia, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
$1
Lot 89
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 7h
1913, Russia, Offices in Levant, Romanovs (Cancelled)
1913, Russia, Offices in Levant, Romanovs (Cancelled)
$1
Lot 90
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 8h
1919, Russia, ROPiT, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
1919, Russia, ROPiT, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
$1 1 bid
Lot 91
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 8h
1919, Russia, ROPiT, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
1919, Russia, ROPiT, Offices in Levant (Full Set, MH/MNH)
$1 1 bid
Lot 92
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 8h
Russia, Offices in China (Cancelled)
Russia, Offices in China (Cancelled)
$1
Lot 93
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 8h
1910-17, Russia, Offices in China (MH/MNH)
1910-17, Russia, Offices in China (MH/MNH)
$1
Lot 94
Jun 16, 2019 02:28 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:28 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:28 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:28 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:28 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:28 AM
EDT / New York Jun 16, 05:28 AM
3d 8h