Ukraine, Ukrainian Tridents & Civil War (Daily Auction)

Jun 24, 09:00 AM
CST / Beijing Jun 25, 12:00 AM
CEST / Berlin Jun 24, 06:00 PM
CDT / Chicago Jun 24, 11:00 AM
MSK / Moscow Jun 24, 07:00 PM
MDT / Denver Jun 24, 10:00 AM
EDT / New York Jun 24, 12:00 PM
Jun 24, 09:00 AM
8d 6h
Timed Auction
86 items
Price
>

Search in
Clear all filters
1923, Ukrainian SSR, Ukraine Semi-postal Issue (Full Set)
1923, Ukrainian SSR, Ukraine Semi-postal Issue (Full Set)
$1
Lot 1
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 6h
1923, Ukraine, Field Post
1923, Ukraine, Field Post
$1 1 bid
Lot 2
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 6h
1920, Ukrainian Peoples Republic (Full Set)
1920, Ukrainian Peoples Republic (Full Set)
$1 1 bid
Lot 3
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 6h
1919-20, Stanislav, West Ukrainian Peoples Republic, Block of Four (MNH)
1919-20, Stanislav, West Ukrainian Peoples Republic, Block of Four (MNH)
$1
Lot 4
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 6h
1919, Stanislav, West Ukrainian Peoples Republic
1919, Stanislav, West Ukrainian Peoples Republic
$1 1 bid
Lot 5
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 6h
1918, Ukrainian Peoples Republic (Full Set)
1918, Ukrainian Peoples Republic (Full Set)
$1
Lot 6
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Liuboml, Poland, Ukraine (Cancelled)
1919, Liuboml, Poland, Ukraine (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 7
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Liuboml, Poland, Ukraine (Perf)
1919, Liuboml, Poland, Ukraine (Perf)
$1 1 bid
Lot 8
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Liuboml, Poland, Ukraine (Imperf, MNH)
1919, Liuboml, Poland, Ukraine (Imperf, MNH)
$3 3 bids
Lot 9
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Ekaterinoslav Type 1, Tridents (Signeds)
Ukraine, Ekaterinoslav Type 1, Tridents (Signeds)
$1 1 bid
Lot 10
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 1 `Cocktail`, Tridents (Cancelled)
Ukraine, Kiev Type 1 `Cocktail`, Tridents (Cancelled)
$1
Lot 11
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents (Signed, Perforated)
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents (Signed, Perforated)
$1
Lot 12
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 2 Tridents (Imperforated)
Ukraine, Kiev Type 2 Tridents (Imperforated)
$1
Lot 13
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents, 1 Rub (Signed, Perf + Imperf)
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents, 1 Rub (Signed, Perf + Imperf)
$1
Lot 14
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents, 5 Rub (Signed)
Ukraine, Kiev Type 2, Tridents, 5 Rub (Signed)
$1
Lot 15
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents (Signed)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents (Signed)
$1
Lot 16
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, 1 Rub (MNH)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, 1 Rub (MNH)
$1
Lot 17
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Block of Four, 1 Kop (MNH)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Block of Four, 1 Kop (MNH)
$1
Lot 18
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Se-tenant, 1 Kop (MNH)
Ukraine, Kiev Type 3, Tridents, Se-tenant, 1 Kop (MNH)
$1
Lot 19
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Odessa, Type 1, Tridents (Signed)
Ukraine, Odessa, Type 1, Tridents (Signed)
$1
Lot 20
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Odessa, Type 2, Tridents (Signed, Perf)
Ukraine, Odessa, Type 2, Tridents (Signed, Perf)
$1 1 bid
Lot 21
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Odessa, Type 2, Tridents (Imperf)
Ukraine, Odessa, Type 2, Tridents (Imperf)
$1
Lot 22
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Odessa, Type 3, Tridents, Block of Four, 20 Kop (MNH)
Ukraine, Odessa, Type 3, Tridents, Block of Four, 20 Kop (MNH)
$1 1 bid
Lot 23
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kharkiv, Type 2, Trident, 1 Rub (MNH)
Ukraine, Kharkiv, Type 2, Trident, 1 Rub (MNH)
$1
Lot 24
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Ukraine, Kharkiv, Type 3, Trident, 1 Rub (MNH)
Ukraine, Kharkiv, Type 3, Trident, 1 Rub (MNH)
$1
Lot 25
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Ukrainian State (Full Set)
1919, Ukrainian State (Full Set)
$1 1 bid
Lot 26
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Ukraine, Mariupol, 35 Kop
1919, Ukraine, Mariupol, 35 Kop
$1 1 bid
Lot 27
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Perf, Full Set)
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Perf, Full Set)
$1
Lot 28
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Imperf, Full Set)
1918-20, Belarusian Peoples Republic, Civil War (Imperf, Full Set)
$1
Lot 29
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Russian Post, Civil War (Perf, Full Set)
1919, Russian Post, Civil War (Perf, Full Set)
$1
Lot 30
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Russian Post, Civil War (Imperf, Full Set)
1919, Russian Post, Civil War (Imperf, Full Set)
$1
Lot 31
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Tannu-Tuva, Civil War (Cancelled)
Tannu-Tuva, Civil War (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 32
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Unity and Freedom, Civil War
Unity and Freedom, Civil War
$1
Lot 33
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1916, Warsaw, Poland (Cancelled)
1916, Warsaw, Poland (Cancelled)
$1
Lot 34
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1918, Przedborz, Poland
1918, Przedborz, Poland
$1
Lot 35
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1916, Polish Legion, Civil War
1916, Polish Legion, Civil War
$1
Lot 36
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1922, Russia, Chita, Civil War
1922, Russia, Chita, Civil War
$1 1 bid
Lot 37
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919, Denikin Issue, Civil War (Full Set)
1919, Denikin Issue, Civil War (Full Set)
$1 1 bid
Lot 38
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Turkestan, Fantasy Issue, Civil War
Turkestan, Fantasy Issue, Civil War
$1 1 bid
Lot 39
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 3 Kop
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 3 Kop
$1
Lot 40
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 7 Kop (MNH)
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 7 Kop (MNH)
$1
Lot 41
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 35 Kop (MNH)
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 35 Kop (MNH)
$1
Lot 42
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 10 Kop on 3.50 Rub (Cancelled)
1920, Russia, Far Eastern Republic, Civil War, 10 Kop on 3.50 Rub (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 43
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
Russia, Fantasy Issue, Civil War
Russia, Fantasy Issue, Civil War
$1
Lot 44
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1922, Armenia, Civil War
1922, Armenia, Civil War
$1
Lot 45
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1921, Armenia, Civil War (Perf)
1921, Armenia, Civil War (Perf)
$1
Lot 46
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1921, Armenia, Civil War 25000 Rub (Variety of Color, Perf)
1921, Armenia, Civil War 25000 Rub (Variety of Color, Perf)
$1
Lot 47
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1921, Armenia, Civil War (Imperf)
1921, Armenia, Civil War (Imperf)
$1
Lot 48
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1920, Armenia, Civil War
1920, Armenia, Civil War
$1
Lot 49
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919-20, Georgia, Civil War (Perf, Full Set)
1919-20, Georgia, Civil War (Perf, Full Set)
$1
Lot 50
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1919-20, Georgia, Civil War (Imperf, Full Set)
1919-20, Georgia, Civil War (Imperf, Full Set)
$1
Lot 51
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1920, Georgia, Civil War
1920, Georgia, Civil War
$1
Lot 52
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1921, Georgia, Civil War (MNH/MH)
1921, Georgia, Civil War (MNH/MH)
$1
Lot 53
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1922, Georgia, Civil War (Perf, Full Set)
1922, Georgia, Civil War (Perf, Full Set)
$1
Lot 54
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1922, Georgia, Civil War (Imperf, Full Set)
1922, Georgia, Civil War (Imperf, Full Set)
$1
Lot 55
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1922, Georgia, Civil War, 5000 Rub (Cancelled)
1922, Georgia, Civil War, 5000 Rub (Cancelled)
$1
Lot 56
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1923, Georgia, Revalued, Civil War
1923, Georgia, Revalued, Civil War
$1 1 bid
Lot 57
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1923, Georgia, Revalued, Civil War (Cancelled)
1923, Georgia, Revalued, Civil War (Cancelled)
$1
Lot 58
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1923, Georgia, Revalued, Civil War (Cancelled)
1923, Georgia, Revalued, Civil War (Cancelled)
$1
Lot 59
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1923, Georgia, Revalued, Civil War (Cancelled)
1923, Georgia, Revalued, Civil War (Cancelled)
$1
Lot 60
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1923, Georgia, Revalued, Civil War
1923, Georgia, Revalued, Civil War
$1
Lot 61
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1941, Italy (Full Set, MNH)
1941, Italy (Full Set, MNH)
$1
Lot 62
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1939, Norway (Full Set, MNH)
1939, Norway (Full Set, MNH)
$1
Lot 63
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1942, Croatia (Corner Stamps, Full Set, MNH)
1942, Croatia (Corner Stamps, Full Set, MNH)
$1
Lot 64
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1942, Croatia (Corner Stamp, Full Set, MNH)
1942, Croatia (Corner Stamp, Full Set, MNH)
$1
Lot 65
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 7h
1942, Albania (Full Set, MNH)
1942, Albania (Full Set, MNH)
$1
Lot 66
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1942, Albania, Airmail (MNH)
1942, Albania, Airmail (MNH)
$1
Lot 67
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1941, Hungary (Full Set, MNH)
1941, Hungary (Full Set, MNH)
$1
Lot 68
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1941, France (Full Set, MNH)
1941, France (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 69
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1937, Czechoslovakia, Block Sheet (MNH)
1937, Czechoslovakia, Block Sheet (MNH)
$1 1 bid
Lot 70
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1938, Czechoslovakia, Block Sheet
1938, Czechoslovakia, Block Sheet
$1
Lot 71
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1937, Iceland, Block Sheet, CV 60 EUR (MNH)
1937, Iceland, Block Sheet, CV 60 EUR (MNH)
$1 1 bid
Lot 72
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1938, Latvia, Block Sheet, CV 22 EUR
1938, Latvia, Block Sheet, CV 22 EUR
$1 1 bid
Lot 73
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1937, Yugoslavia, Block Sheet (MNH)
1937, Yugoslavia, Block Sheet (MNH)
$1 1 bid
Lot 74
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1942, Belgium, Block, Sheet, CV 28 EUR (MNH)
1942, Belgium, Block, Sheet, CV 28 EUR (MNH)
$1 1 bid
Lot 75
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1932, Romania, Block Sheet, CV 75 EUR (Cancelled)
1932, Romania, Block Sheet, CV 75 EUR (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 76
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1898, Russia, Bill of Credit, Banknote, 1 Rub
1898, Russia, Bill of Credit, Banknote, 1 Rub
$1
Lot 77
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1909, Russia, Bill of Credit, Banknote, 10 Rub
1909, Russia, Bill of Credit, Banknote, 10 Rub
$1
Lot 78
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1905, Russia, Bill of Credit, Banknote, 3 Rub
1905, Russia, Bill of Credit, Banknote, 3 Rub
$1
Lot 79
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1909, Russia, Bill of Credit, Banknote, 5 Rub
1909, Russia, Bill of Credit, Banknote, 5 Rub
$1
Lot 80
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
Russia, Banknote, 50 Kop
Russia, Banknote, 50 Kop
$1
Lot 81
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
Russia, Bill of Credit, Banknote, 40 Rub
Russia, Bill of Credit, Banknote, 40 Rub
$1
Lot 82
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
Russia, Bill of Credit, Banknote, 20 Rub
Russia, Bill of Credit, Banknote, 20 Rub
$1
Lot 83
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1961, Russia, Bill of Credit, Banknote, 3 Rub
1961, Russia, Bill of Credit, Banknote, 3 Rub
$1
Lot 84
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1961, Russia, Bill of Credit, Banknote, 1 Rub
1961, Russia, Bill of Credit, Banknote, 1 Rub
$1
Lot 85
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h
1993, Russia, Banknote, 100 Rub
1993, Russia, Banknote, 100 Rub
$1
Lot 86
Jun 16, 2019 02:04 AM
CST / Beijing Jun 16, 05:04 PM
CEST / Berlin Jun 16, 11:04 AM
CDT / Chicago Jun 16, 04:04 AM
MSK / Moscow Jun 16, 12:04 PM
MDT / Denver Jun 16, 03:04 AM
EDT / New York Jun 16, 05:04 AM
8d 8h