Auction №33: Russian Postal History & Non-postal issues (Part 1)

Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Ended on Jun 18, 2021 PST
Pre-Bid Auction
1122 items
Price
>

Search in
Clear all filters
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Верея через Москву в Тамбов.
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Верея через Москву в Тамбов.
RUB 6,500
Lot 1
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1950 г. Домарочное почтовое отправление из Свердловска в Тамбовское
1950 г. Домарочное почтовое отправление из Свердловска в Тамбовское
RUB 6,000
Lot 2
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Херсона в Тамбов.
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Херсона в Тамбов.
RUB 6,500
Lot 3
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г. Домарочное почтовое отправление в Тамбовское Губернское
1850 г. Домарочное почтовое отправление в Тамбовское Губернское
RUB 6,000
Lot 4
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбов. Печать
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбов. Печать
RUB 6,500
Lot 5
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г.Домарочное почтовое отправление из Мясницкой Части Тамбовской губернии
1850 г.Домарочное почтовое отправление из Мясницкой Части Тамбовской губернии
RUB 6,500
Lot 6
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Минска в Тамбовское губернское
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Минска в Тамбовское губернское
RUB 6,000
Lot 7
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г. Домарочное почтовое отправление. Городская почта.
1850 г. Домарочное почтовое отправление. Городская почта.
RUB 6,000
Lot 8
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Твери в Тамбовское судебное
1850 г. Домарочное почтовое отправление из Твери в Тамбовское судебное
RUB 7,500
Lot 9
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из г. Ревель в Тамбовское Губернское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из г. Ревель в Тамбовское Губернское
RUB 6,000
Lot 10
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
RUB 6,500
Lot 11
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Саранск.
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Саранск.
RUB 8,500
Lot 12
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Cанкт - Петербурга в Тамбовское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Cанкт - Петербурга в Тамбовское
RUB 7,000
Lot 13
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в гор. Крестцы,
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в гор. Крестцы,
RUB 9,500
Lot 14
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Ораниенбаума в Тамбовское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Ораниенбаума в Тамбовское
RUB 7,500
Lot 15
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Пятигорска в Тамбовское Дворянское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Пятигорска в Тамбовское Дворянское
RUB 8,500
Lot 16
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Кириловского Земского суда в
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Кириловского Земского суда в
RUB 9,000
Lot 17
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из г. Руза в Тамбовское Губернское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из г. Руза в Тамбовское Губернское
RUB 8,500
Lot 18
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Бронницка в Тамбовское Губернское
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Бронницка в Тамбовское Губернское
RUB 9,500
Lot 19
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Серпухова в в Тамбовское Губернское
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Серпухова в в Тамбовское Губернское
RUB 8,500
Lot 20
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Тобольска в Тамбовское Губернское
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Тобольска в Тамбовское Губернское
RUB 7,500
Lot 21
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Самары в Тамбовское Дворянское
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Самары в Тамбовское Дворянское
RUB 8,000
Lot 22
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Саранск г-же Наталье
1852 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Саранск г-же Наталье
RUB 7,500
Lot 23
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1853 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в Дорпат.
1853 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в Дорпат.
RUB 6,500
Lot 24
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1853 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт-Петербурга в Гапсоль ( г.
1853 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт-Петербурга в Гапсоль ( г.
RUB 9,000
Lot 25
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1853 г. Домарочное почтовое отправление из Тифлиса в Тамбовское Дворянское
1853 г. Домарочное почтовое отправление из Тифлиса в Тамбовское Дворянское
RUB 12,000
Lot 26
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1854 г. Домарочное почтовое отправление из Тарки ( пос. в Дагестане) в
1854 г. Домарочное почтовое отправление из Тарки ( пос. в Дагестане) в
RUB 10,000
Lot 27
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1854 г. Домарочное почтовое отправление из Тобольска в Тамбовское Губернское
1854 г. Домарочное почтовое отправление из Тобольска в Тамбовское Губернское
RUB 7,500
Lot 28
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в Москву,
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в Москву,
RUB 7,000
Lot 29
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Саранск Пензенской губ.
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Саранск Пензенской губ.
RUB 11,000
Lot 30
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в Пернов.
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в Пернов.
RUB 7,000
Lot 31
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы Городская почта. Её
1855 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы Городская почта. Её
RUB 6,000
Lot 32
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1856 г. Домарочное почтовое отправление в Санкт-Петербург. Её Высокоблагородию
1856 г. Домарочное почтовое отправление в Санкт-Петербург. Её Высокоблагородию
RUB 6,000
Lot 33
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1857 г. Домарочное почтовое отправление из Коломны в Санкт – Петербург.
1857 г. Домарочное почтовое отправление из Коломны в Санкт – Петербург.
RUB 7,000
Lot 34
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1858 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
1858 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
RUB 6,000
Lot 35
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1857 г. Домарочное почтовое отправление из Риги в Вольмар.
1857 г. Домарочное почтовое отправление из Риги в Вольмар.
RUB 6,000
Lot 36
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1859 г. Домарочное почтовое отправление из гор. Епифани Пос. Городского типа
1859 г. Домарочное почтовое отправление из гор. Епифани Пос. Городского типа
RUB 9,000
Lot 37
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1859 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
1859 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
RUB 6,500
Lot 38
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1859 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в г. Бордо во
3
1859 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт- Петербурга в г. Бордо во
RUB 6,000
Lot 39
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1859 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
1859 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
RUB 6,000
Lot 40
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1860 г. Домарочное почтовое отправление из Кирсановской почтовой конторы в
1860 г. Домарочное почтовое отправление из Кирсановской почтовой конторы в
RUB 10,000
Lot 41
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1872 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тюбингенъ, в
1872 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тюбингенъ, в
RUB 10,000
Lot 42
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1869 г. Домарочное почтовое отправление из Cанкт - Петербурга в Тамбовскую
1869 г. Домарочное почтовое отправление из Cанкт - Петербурга в Тамбовскую
RUB 6,000
Lot 43
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1866 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Париж. С транзитным
1866 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Париж. С транзитным
RUB 7,000
Lot 44
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1866 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Амстердам.
1866 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Амстердам.
RUB 6,000
Lot 45
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1875 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт – Петербурга в Тамбовское
1875 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт – Петербурга в Тамбовское
RUB 12,000
Lot 46
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1860 г. Домарочное почтовое отправление из имения в Черни, от Тульского
1860 г. Домарочное почтовое отправление из имения в Черни, от Тульского
RUB 10,000
Lot 47
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1829 г. Домарочное почтовое отправление из Риги в Мемель На имя барона
1829 г. Домарочное почтовое отправление из Риги в Мемель На имя барона
RUB 6,000
Lot 48
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1848 г. Штемпельный конверт. 2-ой выпуск 138 мм на 111 мм. 10 коп. За Лот (
1848 г. Штемпельный конверт. 2-ой выпуск 138 мм на 111 мм. 10 коп. За Лот (
RUB 8,000
Lot 49
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1830 г. Домарочное почтовое отправление из Тобольска в Тамбовское Губернское
1830 г. Домарочное почтовое отправление из Тобольска в Тамбовское Губернское
RUB 7,500
Lot 50
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1825 г. Домарочное почтовое отправление из Архангельского в Тамбовское
1825 г. Домарочное почтовое отправление из Архангельского в Тамбовское
RUB 10,000
Lot 51
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1827 г. Домарочное почтовое отправление из Саратова в Тамбовское Губернское
1827 г. Домарочное почтовое отправление из Саратова в Тамбовское Губернское
RUB 10,000
Lot 52
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1829 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
1829 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Дворянское
RUB 9,000
Lot 53
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1829 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
1829 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
RUB 8,500
Lot 54
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1832 г. Домарочное почтовое отправление из Риги в Мемель На имя барона Шольца,
1832 г. Домарочное почтовое отправление из Риги в Мемель На имя барона Шольца,
RUB 6,000
Lot 55
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1831 г. Домарочное почтовое отправление из Владимира в Тамбовское Губернское
1831 г. Домарочное почтовое отправление из Владимира в Тамбовское Губернское
RUB 8,000
Lot 56
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
RUB 7,500
Lot 57
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Дирекцию
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Дирекцию
RUB 6,500
Lot 58
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1834 г. Домарочное почтовое отправление из Тульского в Тамбовское Губернское
1834 г. Домарочное почтовое отправление из Тульского в Тамбовское Губернское
RUB 10,000
Lot 59
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовскую Губернскую
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовскую Губернскую
RUB 10,000
Lot 60
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Курска в Тамбовское Губернское
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Курска в Тамбовское Губернское
RUB 10,000
Lot 61
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Дирекцию
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Дирекцию
RUB 8,000
Lot 62
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Харькова в Дирекцию Тамбовского
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Харькова в Дирекцию Тамбовского
RUB 12,000
Lot 63
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Томского в Тамбовское Губернское
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Томского в Тамбовское Губернское
RUB 10,000
Lot 64
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Московского Опекунского совета в
1835 г. Домарочное почтовое отправление из Московского Опекунского совета в
RUB 10,000
Lot 65
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Перновъ ( современный гор.
1833 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Перновъ ( современный гор.
RUB 9,000
Lot 66
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1837 г. Домарочное почтовое отправление из Коротояк Воронежской губернии в
1837 г. Домарочное почтовое отправление из Коротояк Воронежской губернии в
RUB 15,000
Lot 67
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1837 г. Домарочное почтовое отправление из Костромы в Москву, под Новинским
1837 г. Домарочное почтовое отправление из Костромы в Москву, под Новинским
RUB 10,000
Lot 68
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1838 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в г. Вологда.
1838 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в г. Вологда.
RUB 10,000
Lot 69
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1839 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
1839 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбовское Губернское
RUB 7,500
Lot 70
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1839 г. Домарочное почтовое отправление из Каменецъ -Подольска в Тамбовское
1839 г. Домарочное почтовое отправление из Каменецъ -Подольска в Тамбовское
RUB 9,000
Lot 71
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1839 г. Домарочное почтовое отправление из г. Эреванъ в Тамбовское Губернское
1839 г. Домарочное почтовое отправление из г. Эреванъ в Тамбовское Губернское
RUB 12,000
Lot 72
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1838 г. Домарочное почтовое отправление из Омского Областного в Тамбовское
1838 г. Домарочное почтовое отправление из Омского Областного в Тамбовское
RUB 10,000
Lot 73
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1840 г. Домарочное почтовое отправление из г. Санкт -Петербурга в Париж.
1840 г. Домарочное почтовое отправление из г. Санкт -Петербурга в Париж.
RUB 9,000
Lot 74
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1841 г. Домарочное почтовое отправление из г. Вятки в Тамбовское Губернское
1841 г. Домарочное почтовое отправление из г. Вятки в Тамбовское Губернское
RUB 11,000
Lot 75
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1841 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Дирекцию Училищ Тамбовской
1841 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Дирекцию Училищ Тамбовской
RUB 10,000
Lot 76
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1841 г. Домарочное почтовое отправление из Калуги от Губернского Предводителя
1841 г. Домарочное почтовое отправление из Калуги от Губернского Предводителя
RUB 12,000
Lot 77
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1842 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербургаиз Праления
1842 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербургаиз Праления
RUB 8,000
Lot 78
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1842 г. Домарочное почтовое отправление из Звенигорода в Тамбовское
1842 г. Домарочное почтовое отправление из Звенигорода в Тамбовское
RUB 10,000
Lot 79
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1842 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Москву.
1842 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Москву.
RUB 6,500
Lot 80
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1843 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Воронеж,на имя г-на
1843 г. Домарочное почтовое отправление из Москвы в Воронеж,на имя г-на
RUB 7,500
Lot 81
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1843 г. Домарочное почтовое отправление из г. Киева в Тамбовское Губернское
1843 г. Домарочное почтовое отправление из г. Киева в Тамбовское Губернское
RUB 9,000
Lot 82
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1844 г. Домарочное почтовое отправление из г. Санкт - Петербурга в Тамбовское
1844 г. Домарочное почтовое отправление из г. Санкт - Петербурга в Тамбовское
RUB 6,000
Lot 83
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Cаранска в Москву, на имя её
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Cаранска в Москву, на имя её
RUB 11,000
Lot 84
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Кронштадта в Тамбовское Дворянское
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Кронштадта в Тамбовское Дворянское
RUB 7,500
Lot 85
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Борисоглебска в Тамбовское
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Борисоглебска в Тамбовское
RUB 10,000
Lot 86
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Смоленска в Тамбовское Дворянское
1851 г. Домарочное почтовое отправление из Смоленска в Тамбовское Дворянское
RUB 9,000
Lot 87
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Можайска в Тамбовское Губернское
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Можайска в Тамбовское Губернское
RUB 9,500
Lot 88
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1857 г. Домарочное почтовое отправление из Тамбова в Тамбовское Дворянское
1857 г. Домарочное почтовое отправление из Тамбова в Тамбовское Дворянское
RUB 13,000
Lot 89
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1844 г. Домарочное почтовое отправление из Симбирска Тамбовскому Губернатору.
1844 г. Домарочное почтовое отправление из Симбирска Тамбовскому Губернатору.
RUB 9,500
Lot 90
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1847 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Москву, на
1847 г. Домарочное почтовое отправление из Санкт - Петербурга в Москву, на
RUB 6,000
Lot 91
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. . Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбов, на имя
1845 г. . Домарочное почтовое отправление из Москвы в Тамбов, на имя
RUB 10,000
Lot 92
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Саратова в Тамбовское Дворянское
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Саратова в Тамбовское Дворянское
RUB 9,000
Lot 93
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Балтмы в Шацк.
1845 г. Домарочное почтовое отправление из Балтмы в Шацк.
RUB 8,000
Lot 94
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. Домарочное почтовое отправление из г. Спаска из городской полиции в в
1845 г. Домарочное почтовое отправление из г. Спаска из городской полиции в в
RUB 9,000
Lot 95
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Одоева в Тамбовское Губернское
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Одоева в Тамбовское Губернское
RUB 9,000
Lot 96
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Луга в г. Гдов Псковской
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Луга в г. Гдов Псковской
RUB 10,000
Lot 97
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Усмань Липецкой Губернии в
1846 г. Домарочное почтовое отправление из г. Усмань Липецкой Губернии в
RUB 13,000
Lot 98
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1845 г. Домарочное почтовое отправление из г. Кирсанова Тамбовской Губернии в
1845 г. Домарочное почтовое отправление из г. Кирсанова Тамбовской Губернии в
RUB 13,000
Lot 99
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021
1847 г. Домарочное почтовое отправление из г. Рязань в Тамбов, Господину
1847 г. Домарочное почтовое отправление из г. Рязань в Тамбов, Господину
RUB 9,500
Lot 100
Jun 18, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 18, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 18, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 18, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 18, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 18, 05:00 AM
EDT / New York Jun 18, 07:00 AM
Jun 18, 2021