Auction №33: Russian Postal History & Stamps (Part 2)

Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Ended on Jun 19, 2021 PST
Pre-Bid Auction
907 items
Price
>

Search in
Clear all filters
Александрийский уезд № 3.
Александрийский уезд № 3.
RUB 3,400
Lot 1124
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ардатовский уезд № 5.
Ардатовский уезд № 5.
RUB 6,300
Lot 1125
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ардатовский уезд №  6 S. Пара.  RR-по Шмидту(9-15 экз.) Сертификат Bernard
3
Ардатовский уезд № 6 S. Пара. RR-по Шмидту(9-15 экз.) Сертификат Bernard
RUB 100,000
Lot 1126
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ардатовский уезд № 10. Тип 3. В инфракрасных лучах, под микроскопом виден
Ардатовский уезд № 10. Тип 3. В инфракрасных лучах, под микроскопом виден
RUB 9,000
Lot 1127
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ардатовский уезд № 13. Все  6 типов. Восьмиблок.Типы3,4-1,2-3,4-5,6.
Ардатовский уезд № 13. Все 6 типов. Восьмиблок.Типы3,4-1,2-3,4-5,6.
RUB 7,500
Lot 1128
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ардатовский уезд № 15. Тип 5. RRRR-по Шмидту (3 экз.?). Гарантия.
3
Ардатовский уезд № 15. Тип 5. RRRR-по Шмидту (3 экз.?). Гарантия.
RUB 40,000
Lot 1129
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ардатовский уезд № 23 I.
Ардатовский уезд № 23 I.
RUB 4,500
Lot 1130
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Аткарский уезд № 8. Тип 1,2.
Аткарский уезд № 8. Тип 1,2.
RUB 2,700
Lot 1131
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Арзамасский уезд № 2Р.
Арзамасский уезд № 2Р.
RUB 7,500
Lot 1132
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Арзамасский уезд № 3.
Арзамасский уезд № 3.
RUB 16,000
Lot 1133
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Арзамасский уезд № 5. Сертификат Bernard Furnon.
3
Арзамасский уезд № 5. Сертификат Bernard Furnon.
RUB 20,000
Lot 1134
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Белозерский уезд № 15. Мультиблок 3 х 4. 12 типов. Реконструкция.
Белозерский уезд № 15. Мультиблок 3 х 4. 12 типов. Реконструкция.
RUB 38,000
Lot 1135
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Белозерский уезд № 31. Гашеная на вырезке. 08.04.1888
Белозерский уезд № 31. Гашеная на вырезке. 08.04.1888
RUB 3,300
Lot 1136
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Белозерский уезд № 111. Квартблок. Разбита буква
3
Белозерский уезд № 111. Квартблок. Разбита буква "п" в "коп" в левой верхней
RUB 3,700
Lot 1137
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Белозерский уезд . Новоделы. Две пары
Белозерский уезд . Новоделы. Две пары "коп" и "ноп". С зубцами и без зубцов.
RUB 12,000
Lot 1138
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Белозерский уезд. Новодел. Надпечатка перевернута.
Белозерский уезд. Новодел. Надпечатка перевернута.
RUB 8,000
Lot 1139
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Белозерский уезд. Новодел. Надпечатка
Белозерский уезд. Новодел. Надпечатка "три ноп". Без зубцов. Зеленая.
RUB 6,000
Lot 1140
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Бобровский уезд № 6. Тип 6.
Бобровский уезд № 6. Тип 6.
RUB 14,000
Lot 1141
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Богородский уезд № 3.
Богородский уезд № 3.
RUB 7,000
Lot 1142
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Боровичевский уезд № 1.
Боровичевский уезд № 1.
RUB 3,500
Lot 1143
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Боровичевский уезд № 2. Сертификат Bernard Furnon.
3
Боровичевский уезд № 2. Сертификат Bernard Furnon.
RUB 20,000
Lot 1144
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Боровичевский уезд № 8 S, Пара. Тет-беш.
Боровичевский уезд № 8 S, Пара. Тет-беш.
RUB 8,000
Lot 1145
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Бугульминский уезд № 17N2. Пара. Почтовое отделение
Бугульминский уезд № 17N2. Пара. Почтовое отделение "Борискин".
RUB 2,500
Lot 1146
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Бугурусланский уезд № 1.
Бугурусланский уезд № 1.
RUB 3,500
Lot 1147
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Бугурусланский уезд № 4 S. Тонкое место на поле между марками.
Бугурусланский уезд № 4 S. Тонкое место на поле между марками.
RUB 5,000
Lot 1148
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Вятский уезд № 2. Редкое ручное гашение.
Вятский уезд № 2. Редкое ручное гашение.
RUB 5,000
Lot 1149
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Гдовский уезд № 5. Гашеная.
Гдовский уезд № 5. Гашеная.
RUB 6,000
Lot 1150
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Глазовский уезд  №5А по
4
Глазовский уезд №5А по "Большому каталогу земских марок". Сертификат Bernard
RUB 35,000
Lot 1151
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Глазовский уезд № 10. Пара. Типы 1,2. Сертификат  Bernard Furnon.
3
Глазовский уезд № 10. Пара. Типы 1,2. Сертификат Bernard Furnon.
RUB 11,000
Lot 1152
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Глазовский уезд № 12-16.
Глазовский уезд № 12-16.
RUB 3,700
Lot 1153
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Грязовецкий уезд № 2.
Грязовецкий уезд № 2.
RUB 3,200
Lot 1154
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Грязоветский уезд № 5. Восьмиблок 4х2. Два разных тет-беша. Типы 3,4,4,3 и
Грязоветский уезд № 5. Восьмиблок 4х2. Два разных тет-беша. Типы 3,4,4,3 и
RUB 24,000
Lot 1155
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Грязовецкий уезд № 6. Тип 3.
Грязовецкий уезд № 6. Тип 3. "Открытая" четверка.
RUB 7,500
Lot 1156
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Грязоветский уезд № 9. Две полосы 3х1. Все 6 типов.
Грязоветский уезд № 9. Две полосы 3х1. Все 6 типов.
RUB 6,500
Lot 1157
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Грязоветский уезд № 24. Квартблок. Все 4 типа. Большие поля. Прекрасное
Грязоветский уезд № 24. Квартблок. Все 4 типа. Большие поля. Прекрасное
RUB 6,900
Lot 1158
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Грязоветский уезд № 26 . Квартблок. Все 4 типа. Большие поля. Прекрасное
Грязоветский уезд № 26 . Квартблок. Все 4 типа. Большие поля. Прекрасное
RUB 6,900
Lot 1159
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Данковский уезд № 1.
Данковский уезд № 1.
RUB 6,000
Lot 1160
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Данковский уезд № 2,2 V.
Данковский уезд № 2,2 V.
RUB 7,000
Lot 1161
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Данковский уезд № 14-18.
Данковский уезд № 14-18.
RUB 1,700
Lot 1162
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Демьянский уезд № 1Р. Квартблок.
Демьянский уезд № 1Р. Квартблок.
RUB 10,000
Lot 1163
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Духовщинский уезд № 3 . Тип 7.
Духовщинский уезд № 3 . Тип 7.
RUB 10,000
Lot 1164
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Елецкий уезд № 1.
Елецкий уезд № 1.
RUB 15,000
Lot 1165
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Елизаветградский 2. Блок 4 х 5. Прекрасное состояние.
Елизаветградский 2. Блок 4 х 5. Прекрасное состояние.
RUB 26,000
Lot 1166
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Задонский уезд № 2. В каталоге Гуревич и др. указан максимальный номер 7161.
Задонский уезд № 2. В каталоге Гуревич и др. указан максимальный номер 7161.
RUB 4,700
Lot 1167
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Задонский уезд № 5.
Задонский уезд № 5.
RUB 2,000
Lot 1168
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Задонский уезд № 22. Пара. У левой марки разбита
3
Задонский уезд № 22. Пара. У левой марки разбита "я" в "земская".
RUB 5,000
Lot 1169
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Задонский уезд № 22. Полоса 3 марки. Пропуск перфорации между марками.
Задонский уезд № 22. Полоса 3 марки. Пропуск перфорации между марками.
RUB 6,000
Lot 1170
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Задонский уезд № 37. RR-по Шмидту. Гарантия.
3
Задонский уезд № 37. RR-по Шмидту. Гарантия.
RUB 25,000
Lot 1171
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Зеньковский уезд № 56IT1.
Зеньковский уезд № 56IT1.
RUB 4,500
Lot 1172
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Золотоношский уезд № 4 S. Куше.
Золотоношский уезд № 4 S. Куше.
RUB 2,000
Lot 1173
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Золотоношский уезд № 5. Все 4 типа.Восьмиблок. Типы 1,2,1,2; 3,4,3,4 .
Золотоношский уезд № 5. Все 4 типа.Восьмиблок. Типы 1,2,1,2; 3,4,3,4 .
RUB 3,000
Lot 1174
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ирбитский уезд № 18.
Ирбитский уезд № 18.
RUB 9,000
Lot 1175
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Касимовский уезд № 3.
Касимовский уезд № 3.
RUB 9,700
Lot 1176
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Касимовский уезд № 5.  Тип 2.
Касимовский уезд № 5. Тип 2.
RUB 3,000
Lot 1177
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Константиноградский уезд № 2 S. Редкость.
Константиноградский уезд № 2 S. Редкость.
RUB 24,000
Lot 1178
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Коломенский уезд № 5. Все 10 типов. Угловой восьмиблок (2,3,4,5; 7,8,9,10) и
Коломенский уезд № 5. Все 10 типов. Угловой восьмиблок (2,3,4,5; 7,8,9,10) и
RUB 14,000
Lot 1179
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Коломенский уезд № 9. Полоса . Все 6 типов 1-6.
Коломенский уезд № 9. Полоса . Все 6 типов 1-6.
RUB 6,700
Lot 1180
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Коломенский уезд № 10. Шестиблок. Все 6 типов: 1-3:4-6.
Коломенский уезд № 10. Шестиблок. Все 6 типов: 1-3:4-6.
RUB 7,800
Lot 1181
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Котельнический уезд № 6. R-по Шмидту. Сертификат Bernard Furnon.
3
Котельнический уезд № 6. R-по Шмидту. Сертификат Bernard Furnon.
RUB 34,000
Lot 1182
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Котельнический уезд № 31.
Котельнический уезд № 31.
RUB 6,300
Lot 1183
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Котельнический уезд № 31.
Котельнический уезд № 31.
RUB 6,500
Lot 1184
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Котельнический уезд № 32.
Котельнический уезд № 32.
RUB 7,000
Lot 1185
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Котельнический уезд. Марки рецептурного сбора. Разная бумага-белая, желтая,
Котельнический уезд. Марки рецептурного сбора. Разная бумага-белая, желтая,
RUB 3,500
Lot 1186
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Краснинский уезд № 11 I.
Краснинский уезд № 11 I.
RUB 9,000
Lot 1187
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Краснинский уезд № 23 I.
Краснинский уезд № 23 I.
RUB 3,500
Lot 1188
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Краснинский уезд № 26 I.
Краснинский уезд № 26 I.
RUB 3,500
Lot 1189
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Лот марок Краснинского уезда.
Лот марок Краснинского уезда.
RUB 4,500
Lot 1190
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Кременчугский уезд № 21 I. Полоса 4 х 1. Все 4 типа.
Кременчугский уезд № 21 I. Полоса 4 х 1. Все 4 типа.
RUB 4,000
Lot 1191
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Кременчугский уезд № 23 I. Квартблок. Все 4 типа.
Кременчугский уезд № 23 I. Квартблок. Все 4 типа.
RUB 4,000
Lot 1192
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ливенский уезд № 4. Полоса 3х1. Все 3 типа.
Ливенский уезд № 4. Полоса 3х1. Все 3 типа.
RUB 7,000
Lot 1193
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Лужский уезд № 2.
Лужский уезд № 2.
RUB 2,900
Lot 1194
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Лужский уезд № 14. Гашеная на вырезке . Синий цвет штемпеля.
Лужский уезд № 14. Гашеная на вырезке . Синий цвет штемпеля.
RUB 1,700
Lot 1195
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Моршанский уезд № 5.
Моршанский уезд № 5.
RUB 6,500
Lot 1196
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Моршанский уезд № 5.
Моршанский уезд № 5.
RUB 6,500
Lot 1197
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Моршанский уезд № 8.
Моршанский уезд № 8.
RUB 6,500
Lot 1198
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Новгородский уезд № 2. Типы 1-3.
Новгородский уезд № 2. Типы 1-3.
RUB 29,000
Lot 1199
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Новгородский уезд № 5. Тип 2.
Новгородский уезд № 5. Тип 2.
RUB 12,000
Lot 1200
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Новгородский уезд № 18. Квартблок.
Новгородский уезд № 18. Квартблок.
RUB 12,500
Lot 1201
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Нолинский уезд № 4. Две полосы 1х5 (5 типов) на разной бумаге. Суперредкость!
Нолинский уезд № 4. Две полосы 1х5 (5 типов) на разной бумаге. Суперредкость!
RUB 200,000
Lot 1202
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Нолинский уезд № 10.
Нолинский уезд № 10.
RUB 5,300
Lot 1203
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Одесский уезд № 2М.
Одесский уезд № 2М.
RUB 6,300
Lot 1204
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Опочецкий уезд . Пробы. Пробы с изменениями в рисунке.
Опочецкий уезд . Пробы. Пробы с изменениями в рисунке.
RUB 5,000
Lot 1205
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Осинский уезд № 3.
Осинский уезд № 3.
RUB 5,900
Lot 1206
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Осинский уезд № 8. Полторы марки гашенные на вырезке.
Осинский уезд № 8. Полторы марки гашенные на вырезке.
RUB 4,000
Lot 1207
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Павлоградский уезд № 3. Разновидность. Разрыв контура живота у лошади (11-ая
3
Павлоградский уезд № 3. Разновидность. Разрыв контура живота у лошади (11-ая
RUB 3,500
Lot 1208
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Пермский уезд № 5.
Пермский уезд № 5.
RUB 4,500
Lot 1209
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Пермский уезд № 6. Гашеная.
Пермский уезд № 6. Гашеная. "2 апреля 1893".
RUB 4,500
Lot 1210
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Полтавский уезд № 55 I .
Полтавский уезд № 55 I .
RUB 5,400
Lot 1211
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Полтавский уезд № 73.
Полтавский уезд № 73.
RUB 3,800
Lot 1212
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Полтавский уезд № 115 Т1.
Полтавский уезд № 115 Т1.
RUB 18,000
Lot 1213
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Псковский уезд № 5. Пара.
Псковский уезд № 5. Пара.
RUB 7,500
Lot 1214
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Псковский уезд № 21 I. Пара . Два типа различное начертание цифры
Псковский уезд № 21 I. Пара . Два типа различное начертание цифры "3".
RUB 8,000
Lot 1215
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Ростовский уезд № 13,13 S, Редкость. Единственный мультиблок (6х2+4) в
Ростовский уезд № 13,13 S, Редкость. Единственный мультиблок (6х2+4) в
RUB 50,000
Lot 1216
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Рязанский уезд № 25. Полоса 1 х 6. Все 6 типов.
Рязанский уезд № 25. Полоса 1 х 6. Все 6 типов.
RUB 20,000
Lot 1217
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Саратовский уезд № 3.
Саратовский уезд № 3.
RUB 7,000
Lot 1218
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Саратовский уезд № 3 V.
Саратовский уезд № 3 V.
RUB 7,000
Lot 1219
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Саратовский уезд № 3 V. Шестиблок 3х2. Разновидность на первой марке.
3
Саратовский уезд № 3 V. Шестиблок 3х2. Разновидность на первой марке.
RUB 47,000
Lot 1220
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Суджанский уезд № 1,1V1,1V2,
Суджанский уезд № 1,1V1,1V2,
RUB 6,000
Lot 1221
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Суджанский уезд № 1V1. Квартблок. (Разрыв по перфорации) .
Суджанский уезд № 1V1. Квартблок. (Разрыв по перфорации) .
RUB 6,000
Lot 1222
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021
Уржумский уезд № 8. RR-по Шмидту (9 экз-?) Сертификат Bernard Furnon.
Уржумский уезд № 8. RR-по Шмидту (9 экз-?) Сертификат Bernard Furnon.
RUB 64,000
Lot 1223
Jun 19, 04:00 AM PST
CST / Beijing Jun 19, 07:00 PM
CEST / Berlin Jun 19, 01:00 PM
CDT / Chicago Jun 19, 06:00 AM
MSK / Moscow Jun 19, 02:00 PM
MDT / Denver Jun 19, 05:00 AM
EDT / New York Jun 19, 07:00 AM
Jun 19, 2021